Valintakurssihaku | SeAMK

ValintakurssihakuHakuaika 16–27.5.2022

Valintakurssihaku

16.05.2022klo08:00 – 27.05.2022klo15:00

Valintakurssi on vaihtoehtoinen tapa päästä SeAMKin AMK-tutkinto-opiskelijaksi. Keväällä 2022 valintakurssi on mahdollista suorittaa kuudessa eri AMK-hakukohteessa.

Suorittamalla valintakurssin kerrytät samalla jo opintopisteitä. Valintakurssihaun kautta hyväksytyt aloittavat opinnot SeAMKin tutkinto-opiskelijoina syksyllä 2022.

Valintakurssin hakukohteet

Valintakurssi on mahdollista suorittaa keväällä seuraavissa SeAMKin AMK-koulutuksissa:

 • Bachelor of Health Care, Nursing, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus

Bachelor of Health Care, Nursing-valintakurssi on 2 opintopisteen laajuinen englanninkielinen opintojakso. Tekniikan hakukohteissa valintakurssi on 3 opintopisteen laajuinen suomenkielinen opintojakso. Tarkemmat tiedot valintakursseista selviää valintakurssin Moodle-alustalla. Valintakurssi on osallistujalle maksuton.

Lisätietoja valintakurssille ilmoittautumisesta alla olevassa kohdassa “Ilmoittaudu valintakurssille” sekä hakeutumisesta SeAMKin valintakurssihaussa kohdasta “Hae valintakurssihaussa tutkinto-opiskelijaksi”.

Ilmoittaudu valintakurssille

Valintakurssille ilmoittautuminen on päättynyt 13.4.2022 klo 15.00. 

Valintakurssin ilmoittautumisajan jälkeen kaikille ilmoittautujille hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta. Valintakurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautuneille ei lähetetä muita erillisiä muistutuksia valintakurssin suorittamisesta. Valintakurssille ilmoittautumista ja suorittamista ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi eikä sen vireillepanoksi.

Valintakurssin suoritusajat:

 • Bachelor of Health Care, Nursing 15.4.2022 (klo 9.00) – 20.5.2022 (klo 23.59)
 • Tekniikan alan hakukohteiden valintakurssi 15.4.2022 (klo 9.00) – 5.6.2022 (klo 23.59)

Valintakurssille on määritelty tarkka aloitus- ja päättymisaika. Valintakurssi suoritetaan itsenäisesti annetun aikataulun ja ohjeiden mukaan. Valintakurssi tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan päättymisajankohtaan mennessä.

Valintakurssi toteutetaan SeAMKin verkko-opetusalustalla (Moodle).

Valintakurssi on SeAMKissa ao. alan AMK-tutkintoon kuuluva verkko-opintojakso. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa, ja muut, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän. SeAMK ei tee valintakurssiyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Mikäli sinulla on kysyttävää valintakurssille ilmoittautumisesta, ota yhteyttä:  avoinamk@seamk.fi

Hae valintakurssihaussa tutkinto-opiskelijaksi

Hae SeAMKin Valintakurssihaussa SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi, kun olet alkanut suorittamaan haettavana olevan hakukohteen valintakurssia ja aiot suorittaa sen annettuun määräaikaan mennessä. SeAMKin Valintakurssihaku on auki Opintopolku.fi-palvelussa ajalla 16.-27.5.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi tutustu huolellisesti haettavana olevan hakukohteen valintaperusteisiin Opintopolku-palvelussa. Valintaperusteisiin ja hakulomakkeelle pääset tutustumaan tarkemmin klikkaamalla hakukohteen nimeä alla olevasta listasta (ks. Opintopolusta kohta Erillishaut).

Valintakurssihaun opiskelijavalinnat julkaistaan kesäkuun aikana. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Lisäksi SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista kaikille hakijoille sähköpostitse. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa 31.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Suomen ja englannin kielen taitovaatimukset

SeAMKin Nursing-koulutukseen hakevilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taito. Katso Europass itsearviointilokerikon linkki: https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr.

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevalla tulee olla myös riittävä englannin kielen taito. Suomen kielen suullinen taito arvioidaan erillisenä osana valintakurssia. Suullinen suomen kielen taito arvioidaan haastattelussa, johon kutsutaan hakukelpoiset hakijat, jotka eivät ole ladanneet suomenkielen taidosta vaadittavaa vapauttavaa todistusta hakemukselle. Lisätietoja Opintopolun hakukohteen tiedoissa.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen tiedoissa.

Muistilista valintakurssilaiselle

 1. Ilmoittaudu ja suorita valintakurssi annetussa määräajassa
 2. Tutustu huolellisesti valintakurssihaun valintaperusteisiin
 3. Hae tutkinto-opiskelijaksi SeAMKin Valintakurssihaussa
 4. Mikäli saat paikan: Ota paikka vastaan ja aloita opinnot SeAMKin tutkinto-opiskelijana syksyllä aloittavien uusien opiskelijoiden mukana!

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 21.6.2022. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi 31.7.2022 klo 15.00 mennessä. Mikäli ei vastaanota opiskelupaikkaa määräaikaan mennessä, menettää sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain lakisääteisistä syistä. Lisätietoja Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli haet useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 5.7.2022 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu koulutuksiin: