Valintakurssihaku

Haku on päättynyt kevään 2024 osalta!

Valintakurssihaku

26.02.2024klo08:00 – 08.03.2024klo15:00

Valintakurssihaku on vaihtoehtoinen tapa päästä SeAMKin AMK-tutkinto-opiskelijaksi. Valintakurssihaun opiskelijavalinnat tehdään valintakurssisuoritusten perusteella. Voit päättää missä ja milloin suoritat valintakurssia, joten haku sopii erityisen hyvin työssäkäyville ja esimerkiksi alan vaihtajille! Suorittamalla valintakurssin kerrytät jo hakuprosessin aikana opintopisteitä tutkintoasi varten.

Mikä on valintakurssihaku?

Valintakurssihaku on vaihtoehtoinen tapa päästä SeAMKin AMK-tutkinto-opiskelijaksi.

Koulutuksen valintakurssille haetaan Opintopolussa valintakurssihaun hakuaikana. Valintakurssihaun hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen korkeakoulukelpoisuus.

Hakuajan päätyttyä kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan suorittamaan koulutuksen valintakurssia. Valintakurssin suorittamiselle on määritelty tietty suoritusaika. Valintakurssihaun opiskelijavalinnat tehdään valintakurssisuoritusten perusteella. Haussa hyväksytty ja paikan vastaanottanut aloittaa opinnot syksyllä 2024 aloittavan tutkinto-opiskelijaryhmän mukana.

Valintakurssihaussa mukana olevat koulutukset

SeAMKin kevään valintakurssihaussa on mukana seuraavat koulutukset:

Tarkemmat valintaperusteet löytyy Opintopolusta hakukohteen tiedoista. Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääsee suoraan Opintopolun hakukohteen tietoihin.

Valintakurssin suorittaminen

Valintakurssille on määritelty tarkka aloitus- ja päättymisaika. Valintakurssi suoritetaan itsenäisesti annetun aikataulun ja ohjeiden mukaan. Valintakurssi tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan päättymisajankohtaan mennessä. Valintakurssi toteutetaan SeAMKin Moodle-verkko-opetusalustalla. Valintakurssi on SeAMKissa asianomaisen alan AMK-tutkintoon kuuluva verkko-opintojakso.

Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään kutsu ja ohjeet valintakurssin suorittamiseen viim. 28.3.2024. 

Valintakurssien suoritusaika alkaa 4.4.2024 ja päättyy Bachelor of Health Care, Nursing osalta 23.4. ja Geronomi koulutuksen osalta 3.5.2024. 

Valintakurssihaun opiskelijavalinnat tehdään koulutuksen valintakurssisuorituksen  perusteella. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän. Muita mahdollisia opintosuorituksia ei valintakurssihaun opiskelijavalinnassa oteta huomioon. SeAMK ei tee valintakurssiyhteistyötä muiden koulutusten tai oppilaitosten kanssa.

Suomen ja englannin kielen taitovaatimukset

SeAMKin Nursing-koulutukseen hakevilla tulee olla vähintään tason A2 suomen kielen taito. Katso Europass itsearviointilokerikon linkki: Self-assessment grid – Table 2 (CEFR 3.3) : Common Reference levels (coe.int).

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevalla tulee olla myös riittävä englannin kielen taito. Englannin kielen taito sekä suomen kielen kirjallinen taito arvioidaan erillisenä osana valintakurssia. Suomen kielen suullinen taito arvioidaan haastattelussa, johon kutsutaan hakukelpoiset hakijat, jotka eivät ole ladanneet suomenkielen taidosta vaadittavaa vapauttavaa todistusta hakemukselle. Lisätietoja löytyy hakukohteen tiedoista Opintopolussa.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 17.5.2024. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita myös sähköpostitse. Hakijapalvelut kertovat hyväksymisviestissä tarkempaa infoa opintojen aloituksesta.

Vastaanota tarjottu opiskelupaikka Oma Opintopolku-palvelussa 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Vastaanotettuasi paikan, sinun on myös ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2024-2025. Ilmoittaudu samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa. Voit ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuotena poissa olevaksi vain jos suoritat ase- tai siviilipalvelusta, tarvitset vapaata opinnoistasi lapsesi hoitamiseksi hänen synnyttyä tai hänet adoptoituasi tai et voi aloittaa opintojasi sairautesi tai vammasi vuoksi. Poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos et ilmoittaudu, menetät opiskeluoikeutesi (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Lisätietoja ilmoittautumisesta saat SeAMKin Opiskelijavalinnat -sivulta kohdasta ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”. Tutkinto-opiskelija on lisäksi velvollinen maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti, mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 31.5.2024 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu koulutuksiin