Valintakurssihaku | SeAMK.fi

ValintakurssihakuHakuaika 27.2.–10.3.2023

Valintakurssihaku

27.02.2023klo08:00 – 10.03.2023klo15:00

Valintakurssihaku on päättynyt!

Hae SeAMKiin tutkinto-opiskelijaksi kevään 2023 Valintakurssihaussa! Valintakurssihaku on vaihtoehtoinen tapa päästä SeAMKin AMK-tutkinto-opiskelijaksi.

Valintakurssihaun valinnat tehdään valintakurssisuoritusten perusteella. Sinulla on mahdollisuus päättää missä ja milloin suoritat valintakurssia, joten valintakurssihaun haku- ja valintaprosessi sopivat erityisen hyvin työssäkäyville, esimerkiksi alan vaihtajille! Suorittamalla valintakurssin kerrytät jo hakuprosessin aikana opintopisteitä tutkintoasi varten. Valintakurssihaku järjestetään keväällä 2023 ja haun kautta hyväksytyt aloittavat opinnot SeAMKin tutkinto-opiskelijoina syksyllä 2023. Keväällä 2023 valintakurssihaussa on mukana viisi hakukohdetta!

Valintakurssihaun hakukohteet keväällä 2023

Valintakurssihaun hakuprosessi

Hakuaika

Valintakurssihaun hakuaika sijoittuu helmikuun loppuun ja maaliskuun alkuun (27.2.–10.3.2023). Haku järjestetään Opintopolku-verkkopalvelussa. Valintakurssihaussa voit hakea yhteen yllä mainituista hakukohteista. Hakuajan päätyttyä kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan suorittamaan valintakurssia. Valintakurssihaun hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen korkeakoulukelpoisuus. Valintaperusteisiin voit tutustua hakukohteiden kuvauksista, yllä olevan hakukohdeluettelon linkeistä.

Valintakurssi

Valintakurssin suoritusajanjakso keväällä 2023 on 4.4.–2.5.2023.

Valintakurssille on määritelty tarkka aloitus- ja päättymisaika. Valintakurssi suoritetaan itsenäisesti annetun aikataulun ja ohjeiden mukaan. Valintakurssi tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan päättymisajankohtaan mennessä.

Valintakurssi toteutetaan SeAMKin Moodle-verkko-opetusalustalla.

Valintakurssi on SeAMKissa asianomaisen alan AMK-tutkintoon kuuluva verkko-opintojakso. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän. SeAMK ei tee valintakurssiyhteistyötä muiden koulutusten tai oppilaitosten kanssa.

Valinnat

Valintakurssihaun valinnat tehdään hakijoiden valintakurssisuoritusten arvioinnin perusteella. Valintakurssihaun valinnat julkaistaan viimeistään 17.5.2023. Valintakurssihaussa käytetään varasijamenettelyä.

Suomen ja englannin kielen taitovaatimukset

SeAMKin Nursing-koulutukseen hakevilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taito. Katso Europassin itsearviointilokerikon linkki täältä.

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevalla tulee olla myös riittävä englannin kielen taito. Englanninkielen taito sekä suomen kielen kirjallinen taito arvioidaan erillisenä osana valintakurssia. Suomen kielen suullinen taito arvioidaan haastattelussa, johon kutsutaan hakukelpoiset hakijat, jotka eivät ole ladanneet suomenkielen taidosta vaadittavaa vapauttavaa todistusta hakemukselle. Lisätietoja löytyy hakukohteen tiedoista Opintopolussa.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hakijapalvelut kertovat hyväksymisviestissä tarkempaa infoa opintojen aloituksesta.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi määräaikaan mennessä. Mikäli hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menettää hän sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain lakisääteisistä syistä. Lisätietoja asiasta löytyy Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on lisäksi velvollinen maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli haet useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä on Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 31.5.2023 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu koulutuksiin: