Ilmoittaudu nyt hyvinvointijohtamisen koulutukseen | SeAMK

Ilmoittautuminen hyvinvointijohtamisen 60 op:n korkeakouludiplomikoulutukseen alkanut

kategoria: Hakijalle
Koristekuva

SeAMKissa on syksystä 2020 alkaen mahdollista opiskella hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi. Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä.

Hyvinvointijohtamisen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa. Hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinnittyvien toimintatapojen, rakenteiden sekä prosessien kehittämistä. Koulutuksen avulla voi kehittää ja syventää asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden työssä sekä toimia poikkihallinnollisissa prosesseissa.

Koulutuksen suorittaneet henkilöt osaavat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana ja järjestössä. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, eli arviolta 2 vuotta työn ohella suoritettuna. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.

Ilmoittautuminen on käynnissä

Ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.8.2020. Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa.

Koulutus järjestetään pääasiassa Seinäjoella, mutta osa koulutuksesta on Kuortaneen Urheiluopistolla. Opetus toteutetaan ennalta sovittuina lähipäivinä. Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina ja koulutuksen hinta on 600 euroa. Koulutuksen hinta ei sisällä majoitus-, ruoka- eikä matkakuluja.

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia, mutta ne eivät johda tutkintoon. Suorituksia voidaan kuitenkin hyväksi lukea opiskelijan mahdollisissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Lisätiedot:

https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/laajat-opintokokonaisuudet/feeling-good-leading-great-hyvinvointijohtamisen-korkeakouludiplomi-2020/