Juhlavuoden kokoomateos kuvaa SeAMKin toimintaa ja alueellista merkitystä yli 150 kirjoittajan voimin

Joukko ihmisiä istuu luentosalissa.
Juhlavuoden kokoomateoksen kirjoittamiseen osallistuneita asiantuntijoita teoksen julkistamistilaisuudessa.

SeAMK on julkaissut järjestyksessään kymmenennen kokoomateoksen, joka on samalla korkeakoulun 30 toimintavuotta juhlistava teos. Teos julkaistaan aikaisempaa laajempana kokonaisuutena: se koostuu 81 artikkelista, joita on ollut kirjoittamassa yli 150 kirjoittajaa.

Teos esittelee SeAMKin monipuolista arkea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä opetuksen näkökulmista. SeAMKin omien asiantuntijoiden lisäksi teokseen pyydettiin kutsutervehdyksiä ja -artikkeleita keskeisiltä SeAMKin hallinnon ja sidosryhmien edustajilta.

Kokoomateoksen kansikuva

SeAMKin historian ja opetuksen näkökulmaa sekä kasvavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Teokseen ovat tervehdyksensä kirjoittaneet Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Irene Turenius, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Heli Seppelvirta sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun entinen vararehtori Paula Risikko.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorina vuosina 1992–2020 toiminut korkeakouluneuvos Tapio Varmola on kirjoittanut Seinäjoen ammattikorkeakoulun neljästä keskeisestä vaiheesta yhdistellen niissä sekä kansallista että alueellista näkökulmaa ja kehitystä. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2013–2021 toiminut professori Kari Hokkanen on artikkelissaan kirjoittanut seitsemästä muistosta SeAMKin taipaleella.

SeAMKin pitkäaikainen rehtori Tapio Varmola kirjoitti artikkelissaan neljästä keskeisestä vaiheesta SeAMKin historiassa.

Opetuksen ja koulutuksen osalta teoksen artikkelit esittelevät vuosien varrella tapahtunutta pedagogista kehittämistä sekä case-esimerkkejä opetuskokeiluista. Lisäksi muihin teemoihin liittyviä artikkeleita, kuten esimerkiksi eri koulutusalojen kehitystä kuvaavia tekstejä, on otettu mukaan kirjaan.

Esille nostetaan vahvasti myös SeAMKissa toimivien tutkimusryhmien tekemä työ. Vuoden 2022 alussa käynnistettiin yhdeksän tutkimusryhmän toiminta. Nämä tutkimusryhmät pohjautuvat SeAMKin vahvuusaloihin sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan menestyksen kannalta tärkeisiin teemoihin. Tutkimusryhmät ovat: Digital Factory, Hyvinvointiteknologia, Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset, Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto, Matkailu- ja elämysliiketoiminnan kehittäminen, Osallisuuden yhteiskunta ja työelämä, Ruokaturvallisuus ja elintarviketeknologia, Terveyden edistäminen ja hoito sekä Tulevaisuuden ajoneuvoteknologiat.

”Tutkimusryhmien päätavoitteena on koota SeAMKin asiantuntemusta monialaisesti yhteen, hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, tehdä asiantuntemusta tunnetuksi ja verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti sekä lisätä TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kirjan artikkelit kuvaavat hyvin tutkimusryhmissä tehtyä työtä niiden ensimmäisen toimintavuoden aikana”, SeAMKin tutkimus- ja innovaatiojohtaja Seliina Päällysaho kertoo.

SeAMKin TKI-toiminta on ollut viime aikoina voimakkaassa kasvussa. Ulkopuolinen rahoitus on lisääntymässä 50 % vuoteen 2021 verrattuna nousten jo noin 6,5 miljoonaan euroon. Omarahoitus huomioituna TKI-toiminnan kokonaisvolyymi lähentelee 10 miljoonaa euroa. Ulkopuolelta tulevasta TKI-rahoituksesta kansainvälisen rahoituksen osuus on noin 15 %. Vuoden 2022 aikana rahoituksen sai muun muassa neljä kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavaa Horisontti-hanketta. Käynnissä on nyt noin 130 kehittämishanketta alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Teoksen teemat ja artikkelit herättivät vilkasta keskustelua kirjoittajien kesken.

Teos saatavilla verkkojulkaisuna

Kokoomateos on saatavilla verkkojulkaisuna: https://www.theseus.fi/handle/10024/787382

Kokoomateoksen ovat toimittaneeseen julkaisutoimikuntaan kuuluvat:

Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, SeAMK

Pasi Junell, TkT, lehtori, SeAMK

Mari Salminen-Tuomaala, TtT, yliopettaja, SeAMK

Sirkku Uusimäki, FM, asiantuntija, yrityspalvelut, SeAMK

Elina Varamäki, KTT, dosentti, vararehtori, SeAMK

Silja Saarikoski, YTM, informaatikko, SeAMK

Minna Karvonen, tradenomi, tietopalvelusihteeri, SeAMK