Kokemuskirjastossa lainataan ihmisiä ja opitaan heidän tarinoistaan

Värikoodattu paperinen ohjelma-aikataulu ja kannettava tietokone pöydällä.

Viikolla 45 vietettiin Ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Tiistaina 9.11.2021 Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Kampustalolla toteutettiin Kokemuskirjasto-tapahtuma, jonka järjestelyistä vastasivat Seinäjoen Ammattikorkeakoulun toisen vuoden 90 sosionomiopiskelijaa, sosiaalityön lehtori Asta Niinimäki, viisi järjestötoimijaa (Ehyt ry., KRIS Etelä-Pohjanmaa ry., Kokemus- ja vertaistoimijat ry. Olkkari, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry. ja Järjestötalo, Yhteisöjen yhdistys ry.) ja 17 kokemuskirjaa. Tapahtuma toteutettiin Seinäjoella ensimmäistä kertaa.

Tapahtuman pääkoordinaattorina toiminut sosiaalityön lehtori Asta Niinimäki iloitsee, että jo kaksi kertaa koronan vuoksi peruuntunut tapahtuma voitiin lopulta järjestää. Tapahtuma toteutettiin hybridinä siten, että lainattavina olleet kokemuskirjat, järjestötoimijat, opettaja ja tapahtuman koordinoinnista ja toteutuksesta vastannut opiskelijaryhmä asemoituivat Kampustalolle ja kirjojen lainaajina toimineet kolme opiskelijaryhmää lainasivat kokemuskirjoja Teams-sovelluksen kautta. Kampustalolla olleet opiskelijat toimivat kirjastonhoitajina ja huolehtivat kirjojen ja Teamsin välityksellä tapahtuvan lainaustilanteen sujuvuudesta.

– Tapahtuma sujui loistavasti ja sekä opiskelijat, järjestöjen edustajat ja kirjoina toimineet vapaaehtoiset kokemuskirjat olivat tyytyväisiä päivän antiin. Kokemuskirjasto-tapahtuma oli kaikille osapuolille uusi ja silmiä avaava. Oppia ja eväitä arvostavaan ja kohtaavaan asiakastyöhön saatiin varmasti monen eri kokemuskirjan tuottamista näkökulmista, hän kertoo.

Tummahiuksinen nainen istuu keltaisella sohvalla.
Sosiaalityön lehtori Asta Niinimäki iloitsee hyvin sujuneesta Kokemuskirjasto-tapahtumasta. Kuva: SeAMK

Tarve tapahtumalle oli Niinimäen mukaan ajankohtainen, koska päihderiippuvuuksiin ja mielenterveyden ongelmiin liitetään yhä paljon ennakkoluuloja eikä ihmisiä kohdata aina arvostavasti eri palvelujärjestelmissä. Onkin tärkeää, että opiskelijat eli tulevat sosiaalialan ammattilaiset saavat oppimiskokemuksia sekä arvojen ja asenteiden reflektoinnin mahdollistavia peilauspintoja jo opintojensa aikana.

– Kokemuskirjat olivat itse nimenneet kirjansa eli tarinansa nimen tarkoituksellisesti stigmoilla, joita päihde- ja mielenterveyspulmiin usein kohdennetaan. Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan tapahtuma auttoi näkemään ihmiset diagnoosiensa ja heille asetettujen stigmojensa sijaan inhimillisinä ihmisinä ja tunnistamaan jokaisen ihmisen olevan ensisijaisesti muuta kuin diagnoosinsa tai ongelmansa. Opiskelijoilta saatu palaute todensi tapahtuman tavoitteen siis täyttyneen, Niinimäki sanoo.

Toinen opiskelija istuu kannettavan tietokoneen ääressä ja toinen opiskelija seisoo hänen takanaan. Molemmilla on yllään kasvomaskit.
Kirjastonhoitajat Miia Poranen ja Sallamari Kanniainen varmistivat, että lainaaminen sujui hyvin Teamsissä. Kuva: Mia Viitanen

Kirjat avasivat omaa elämäänsä

Tapahtumassa oli lainattavana 17 kokemuskirjaa, jotka kertoivat oman tarinansa. Kirja oli lainattavana seitsemälle opiskelijalle kerrallaan ja opiskelijoilla oli mahdollisuus haastatella kirjaa.

Eläkeläinen Heikki Hopponen halusi oman tarinansa kertomisella tarjota opiskelijoille vinkkejä ja eväitä tulevaisuuden työelämään.

– Tein melkein 40-vuotisen työurani lastensuojelussa, josta minulla on paljonkin ammennettavaa alan tuoreille ammattilaisille. Toinen asia on omakohtainen alkoholismi ja uuden elämänsuunnan löytäminen Minnesota-hoidon myötä, Hopponen kertoo.

Kokemuskirjasto-tapahtumassa Hopposen kirjan takakannessa oli kolme teemaa, joita voisi kutsua myös hänen elämänvaiheikseen: urheilu, lastensuojelu ja alkoholi.

Urheilu ja siinä kilpaileminen täytti Hopposen lapsuuden ja nuoruuden Lempäälässä. Yliopisto-opintojen jälkeen hän suuntasi Lohjalle lastensuojelutyöhön huostaanotettujen nuorten parissa. Eläkkeelle jäämisen myötä alkoholi alkoi näyttelemään isoa osaa Hopposen elämässä.

– Olin muuttanut lakeuksille rakkauden perässä, ja siellä törmäsin Lapualla toimivaan Minnesota-hoitoon. Ajattelin, että nyt on se hetki, jos haluan päästä alkoholista eroon ja aloittaa toipumisen tien, hän toteaa. Ja siinä hän myös onnistui.

Kokemuskirjana toimiminen oli Hopposelle miellyttävä ja mukava kokemus, sillä hän on mukana vertaistukikoulutuksessa ja tottunut kertomaan omaa tarinaansa muille.

– Kirjastonhoitajat olivat oikein kivoja, ja lainaajat kyselivät aktiivisesti ja olivat kiinnostuneita tarinastani. Verkonkin välityksellä tämä toimi ihan hyvin, mutta kyllähän sitä kasvotusten saisi paremman yhteyden ihmisiin, Hopponen pohtii.

Silmälasipäinen mies seisoo kirjastohyllyn edessä.
Heikki Hopponen avasi omaa elämäntarinaansa tapahtumassa toimimalla kirjana. Kuva: SeAMK

 

Lisätietoa:

Asta Niinimäki, sosiaalityön lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh.040 868 0204
asta.niinimaki@seamk.fi