Korkeakoulujen yhteishanke laajentaa kieliopintomahdollisuuksia myös Etelä-Pohjanmaalla | SeAMK.fi

Korkeakoulujen yhteishanke laajentaa kieliopintomahdollisuuksia myös Etelä-Pohjanmaalla

kategoria: Hakijalle
Eri maiden lippuja.

KiVAKO (2018-2021) on 25 suomalaisen korkeakoulun yhteishanke, joka on keskittynyt kielivarannon vahvistamiseen korkeakouluissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen avulla korkeakouluihin on luotu uusia mahdollisuuksia opiskella niin sanottuja harvemmin opiskeltuja kieliä. Hankkeessa on kehitetty yhteensä 184 opintopisteen virtuaalinen kielitarjonta 11 kielessä (espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä, viittomakieli ja viro) ja monikielisessä tandemopiskelussa.

KiVAKO-hankkeessa on rakennettu valtakunnallinen, paikkaan sitomaton ja ajallisesti joustava kieliopintojen tarjonta. Hankkeessa luodut opintopolut pohjaavat vahvasti digipedagogiikaan ja kohdentuvat alkeistasosta lähtien työelämän viestintätarpeisiin. Kaikki tuotetut opinnot on pilotoitu, arvioitu ja edelleen kehitetty hankkeen aikana järjestelmällisesti. Opinnot lisensoidaan avoimesti ja ne ovat siten valmistuttuaan kaikkien Suomen korkeakoulujen käytettävissä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on ollut aktiivisesti mukana hankkeessa laatimassa saksan, portugalin ja venäjän opintopolkuja. Lehtori Heli Simonin mukaan hankkeen hyödyt laajemman kieliopintotarjonnan myötä tulevat näkymään SeAMKin opiskelijoille ja heidän kauttaan koko Etelä-Pohjanmaalle sekä alueen elinkeinoelämälle.

”Harvemmin opiskellut kielet kuten kiina, japani ja korea tulevat laajemmin korkeakouluopiskelijoiden ulottuville. Nyt harvinaisia kieliä on voinut opiskella omalla kustannuksellaan kansalaisopistossa, ja näin on toki edelleenkin. Kansalaisopistossa ollut kuitenkin haasteita käynnistää alkeiden jälkeisiä jatkokursseja liian pienien osallistujamäärien takia. Kielissä , joita opiskellaan SeAMKissa usein vain alkeistasolla (ranska, espanja, saksa, venäjä), voivat opiskelijat halutessaan edetä Eurooppalaisen viitekehyksen tasoille B1-B2. Tästä kehityksestä hyötyvät myös alueen sellaiset yritykset, jotka tarvitsevat muutakin kuin englantia ja ruotsia osaavia työntekijöitä”, Heli Simon kertoo.

Hankkeen taustalla on vaikuttanut huoli suomalaisten kielitaidon ja Suomen kielivarannon kaventumisesta. Muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on vähentynyt dramaattisesti kaikilla kouluasteilla. Yhä harvemmat ovat korkeakouluun tullessa opiskelleet muita kieliä kuin toista kotimaista ja englantia.

Perinteisesti Suomessa opiskeltujen saksan, ranskan ja venäjän opiskelu ja opiskelumahdollisuudet ovat vähentyneet kaikilla kouluasteilla. Nousevia kieliä, kuten kiina ja korea, tarjotaan hyvin rajallisesti. Kuitenkin korkea-asteen opintoja edellyttävissä tehtävissä laajempi kielitaito on välttämätön. Kansallisen kielivarannon kuihtuminen on uhka Suomen kansainvälisille suhteille, kaupalle ja kulttuurin kehittymiselle.

KiVAKO-hankkeessa rakennettu virtuaalinen kielitarjonta lisää koulutuksellista tasa-arvoa mahdollistamalla laajemman vieraiden kielten tarjonnan myös pienemmille ja vähän kieliä tarjoaville yksiköille. Verkoston kautta tarjotaan korkeakouluopiskelijoille virtuaaliopintoja ja mahdollisuus valita opintoja ristiin eri korkeakoulujen välillä.

Hankkeessa on luotu myös kokonaan uusi yhteistyöverkosto (KiVANET) hankkeen jälkeiselle ajalle. Verkosto tuottaa, kehittää ja laajentaa jatkossa opintotarjontaa. Kielten verkko-opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen väylän kautta ja näin verkosto tukee jatkuvaa oppimista. Opettajille valtakunnallinen verkosto tarjoaa tukea digipedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen ja vertaistukea laadukkaan verkko-oppimateriaalin luomiseen.

Lisätietoja hankkeesta ja kieltenopetuksesta SeAMKissa:

Heli Simon
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 8304129
heli.simon@seamk.fi