Opiskelu työn ohessa

Haluaisitko kehittää osaamistasi AMK- tai YAMK-tutkinnon kautta, mutta toivoisit voivasi suorittaa sen työn ohessa?

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on mahdollista yhdistää AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaminen ja työelämä. Voit opiskella joustavasti myös Avoimen AMKin yksittäisiä opintojaksoja. Yhdistäminen tapahtuu aikuisopintoina monimuoto-opetuksena, jossa tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Monimuotokoulutuksen sisältö

Monimuoto-opetuksen sisältö vastaa päivätoteutuksen sisältöä. Opiskelijalta edellytetään läsnäoloa lähiopetusjaksoilla, mutta muuten opiskelu tapahtuu omatoimisesti verkkotehtävien, itsenäisen opiskelun ja lopputyön merkeissä.

Lähiopetustunnit iltaisin tai viikonloppuisin mahdollistavat opiskelun työn ohessa. Opetusta saatetaan järjestää vaihtoehtoisesti kerran kuussa useampana päivänä peräkkäin. Näin opiskelijan on mahdollista suunnitella tarkemmin, kuinka yhdistää opiskelu osaksi omia aikataulujaan. Iltaisin, viikonloppuisin sekä peräkkäisinä päivinä tapahtuva opetus tarkoittaa, että kauempanakin asuvan on helppo osallistua opetukseen.

Työn ohessa suoritettavat tutkinnot

Työn ohessa tarjottavat tutkinto-ohjelmat vaihtelevat vuosittain. Tietoa koulutusten valintaperusteista ja -menettelyistä saa Opintopolku.fi -palvelusta ja SeAMKin Hakijapalveluista, hakijapalvelut@seamk.fi.

SeAMKin monimuotokoulutukset

SeAMKissa on mahdollista opiskella monimuotototeutuksena seuraavissa tutkintoon tähtäävissä AMK-koulutuksissa. Huomioithan, että työn ohessa tarjottavat tutkinto-ohjelmat vaihtelevat vuosittain.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot toteutetaan SeAMKissa työn ohessa. Työn ohessa tarjottavat tutkinto-ohjelmat vaihtelevat vuosittain. SeAMKissa on mahdollista opiskella monimuotototeutuksena seuraavissa tutkintoon tähtäävissä AMK-koulutuksissa.

Avoimen AMKin yksittäiset opintojaksot

Yksittäisille opintojaksoille voi osallistua Avoimen AMKin kautta. Avoimen AMKin yksittäiset opinnot ovat joustava mahdollisuus suorittaa opintoja ikään tai opintotaustaa katsomatta. Samalla yksittäiset opinnot voivat täydentää ja ylläpitää ammattitaitoa.

Avoimen AMKin kautta voi opiskella pääsääntöisesti myös koko ensimmäisen opiskeluvuoden oppimäärän ennen tutkintoihin hakeutumista. Näitä opintoja kutsutaan polkuopinnoiksi. Hakeutuessa tutkinto-opiskelijaksi Seinäjoen ammattikorkeakouluun, polkuopinnot voidaan hyväksyä soveltuvin osin osaksi tutkintoa.

Avoimen AMKin opintotarjonnasta voi tarkastella, mihin aikaan ja missä opinnot on järjestetty. Opintotarjonnasta voi myös katsoa tarkemmin opintojen sisällöt.

Lisätiedot

SeAMK Hakijapalvelut

sähköposti

hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5501