Lähes sata Sedun opiskelijaa ilmoittautui SeAMKin SILTA-opintoihin | SeAMK

Lähes sata Sedun opiskelijaa ilmoittautui SeAMKin SILTA-opintoihin

kategoria: Hakijalle
SILTA-opintojen pilotti on ollut oppimisprosessi kaikille, kertovat projektipäällikkö Tiina Nieminen SeAMKista ja projektivastaava Asko Ojanperä sekä opettaja Mari Saranpää Sedusta.

Mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja toisen asteen tutkinnon ohella on herättänyt kasvavaa kiinnostusta. Koulutuskeskus Sedusta ilmoitti kiinnostuksensa SILTA-opintoihin ennätykselliset 95 opiskelijaa.

SILTA-opinnot ovat SeAMKin tarjoamia opintoja, jotka koostuvat pääosin SeAMKin tutkinto-ohjelmien perusopinnoista. Opintotarjonnan laajuus on 15-60 opintopistettä (op) alasta riippuen. SeAMKin ja Sedun yhteishankkeena kehitetyn mallin tavoite on, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin ja siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun olisi mahdollisimman sujuva.

Tämä 95 opiskelijan ryhmä aloittaa helmikuun alussa pääsykoekurssin. He saavat tietää huhtikuun loppuun mennessä, sisältyykö heidän ensi vuoden opintoihinsa myös korkeakouluopintoja.

Opintomallia kehittäneen Tie tulevaisuuteen -hankkeen projektipäällikkö Tiina Nieminen iloitsee, että kiinnostus SILTA-opintoihin on kasvanut myös teknisillä aloilla. Liiketalouden puolella kiinnostus merkonomista tradenomiksi -väylälle on ollut vahva koko kokeilun ajan, mutta toinen yllätys löytyi sosiaali- ja terveysalalta.

”Sosiaali- ja terveysalan vahva jatko-opintokiinnostus on yllättänyt projektiryhmän. Kaikille pääsykokeen läpäisseille tarjolla oleva verkko-opintopaketti (15op) takaa myös sen, että Seinäjoen ulkopuolella opiskelivat nuoret ja aikuiset pystyvät suorittamaan korkeakouluopintoja jo 2. asteen perustutkinnon aikana”, Tiina Nieminen kertoo.

Hanke on päättymässä, mutta Niemisen mukaan toimintamalli on saanut vahvan jalansijan niin SeAMKissa kuin Sedussa. SILTA-opintojen piiriin tavoitellaan myös muita toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia.

”SILTA-opinnoista on oltu yhteyksissä myös muihin toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin. Jo vuosi sitten ensimmäiset Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksen opiskelijat ottivat osaa pääsykokeeseen, ja toivon mukaan innostus jatkuu tänä keväänä”, Nieminen toteaa.