Leena Elenius mukana palkitussa Avoimet oppimateriaalit -työryhmässä

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto myönnettiin Kaisa Puttosen (Laurea), Leena Eleniuksen (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja Riitta-Liisa Karjalaisen (Kajaanin ammattikorkeakoulu) tekemälle Huijataanko minua? Huijaanko minä muita? -oppimateriaalille. Kuva: Ilpo Vuorivirta.

​​​​​​​Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto myönnettiin Kaisa Puttosen (Laurea), Leena Eleniuksen (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja Riitta-Liisa Karjalaisen (Kajaanin ammattikorkeakoulu) tekemälle Huijataanko minua? Huijaanko minä muita? -oppimateriaalille. Valetiedon tunnistamiseen opastava materiaali on syntynyt ammattikorkeakoulujen AMKIT-konsortion Avoimet oppimateriaalit -työryhmän yhteistyönä.

Leena Elenius työskentelee informaatikkona SeAMK Kirjastossa ja hänen erityisalansa on tiedonhankinnan opetus ja ohjaus.

Palkinnot jaettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivillä 12.6.2023 Laurea-ammattikorkeakoulussa. Palkintojen saajat valitsee vuosittain avoimessa haussa esiin nousseista ehdokkaista palkintoraati, jossa ovat edustettuina Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Kansalliskirjasto, Avointen oppimateriaalien kirjasto ja Avoimen tieteen koordinaatiossa toimiva Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä.

Palkintojen koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.
Lisätietoja: https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-palkintojen-2023-aiheina-valetieto-kestavyys-seka-vaikuttaminen 

Kuva: Ilpo Vuorivirta.