Lehtori Niina Keskisen väitöstutkimus: Internetissä toteutettava valokuvaterapeuttinen malli tarjoaa keinon saada tukea läheisen kuoleman jälkeiseen suruun ja selviytymiseen | SeAMK.fi

Lehtori Niina Keskisen väitöstutkimus: Internetissä toteutettava valokuvaterapeuttinen malli tarjoaa keinon saada tukea läheisen kuoleman jälkeiseen suruun ja selviytymiseen

kategoria: SeAMK Info
Henkilökuva.
Niina Keskinen

SeAMKissa hoitotyön lehtorina työskentelevän terveystieteiden tohtori Niina Keskisen väitöskirja tarkastettiin perjantaina Tampereen yliopistossa. Keskinen kehitti terveystieteiden alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessaan internetissä toteutettavan valokuvaterapeuttisen mallin ja arvioi sen vaikutusta läheisen kuoleman kokeneiden suruun ja selviytymiseen.

Mallissa hyödynnettiin terapeuttista valokuvausta, internetin kautta saatavaa vertaistukea sekä väitöskirjan lähtökartoitustutkimuksen tuottamaa tietoa surevien valokuvien jakamisesta.

Valokuvaterapeuttista mallia testattiin noin sadalle surevalle Facebookin kahdeksassa pienryhmässä. Surevat käsittelivät ryhmässä suruaan valokuvien avulla. He jakoivat viikkoteemojen mukaisesti valokuvia ja kertoivat niiden avulla surustaan sekä saivat ryhmän muilta jäseniltä vertaistukea ja vinkkejä selviytymiseen.

Suurin osa valokuvaterapeuttiseen ryhmään osallistuneista koki, että ryhmä oli auttanut heitä surussa selviytymisessä.

– Surevat kokivat valokuvaterapeuttisen mallin olleen jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen tapa surun käsittelyyn. Valokuvaterapeuttinen ryhmä vähensi surevien paniikkikäyttäytymistä ja edisti heidän persoonallista kasvuaan. Ryhmä sai myös surevat suunnittelemaan enemmän tulevaisuuttaan, ja he pyrkivät aktiivisemmin löytämään uuden toimintatavan selviytyäkseen surussaan eteenpäin, Niina Keskinen kertoo.

Keskisen tutkimus tuotti valokuvaterapeuttiseen ryhmään osallistuneiden kokemuksista arvokasta tietoa, jolla voidaan tulevaisuudessa kehittää valokuvaterapeuttista mallia ja minimoida selviytymistä estäviä tekijöitä. Tutkimustulokset kannustavat valokuvaterapeuttisen mallin hyödyntämiseen terveydenhuollossa.

– Valokuvaterapeuttiseen ryhmään hakeutui surevia, joiden surureaktiot olivat voimakkaita, joten he ovat ainakin tämän tutkimuksen mukaan halukkaita saamaan omaan suruunsa ja selviytymiseensä tukea, Keskinen kertoo.

Vastaväittäjänä toimi professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimi dosentti Anna Liisa Aho Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan.

Väitöstilaisuuden tallenne.