Luonnonvarakeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu syventävät yhteistyötään sopimuksella

SeAMKin rehtori Tapio Varmola ja Luken kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila allekirjoittamassa yhteistyösopimusta.
SeAMKin rehtori Tapio Varmola ja Luken kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila allekirjoittamassa yhteistyösopimusta.

SeAMK ja Luke ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta. Tavoitteena on tehdä aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä luonnonvara-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, osaamisen viennissä sekä agrobiotalouden kehittämisessä.

Organisaatiot pyrkivät verkottumaan ja hakemaan synergiaetuja saadakseen aikaan parempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Luonnonvarakeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan yhteisestä TKI-toiminnasta, opiskelijayhteistyöstä, infrastruktuurien hyödyntämisestä, koulutuksen ja asiantuntijuuden viennistä, asiantuntijuuksien täydentämisestä sekä agrobiotalouden yritystoiminnan kehittämisestä.

– Seinäjoki on yksi Luken strategisista toimipaikoista. SeAMKin ja Luken välistä yhteistyötä halutaan syventää. Yhdessä toimiminen tuo synergiaetua erityisesti mahdollisiin kansainvälisiin hakuihin, kertoo SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja Tapio Varmola.

Yhteisellä TKI-toiminnalla pyritään tuottamaan ratkaisuja ja innovaatioita, jotka hyödyttävät asiakkaita sekä laajemmin yhteiskuntaa. SeAMK tekee tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa mm. opiskelijoiden erikoisharjoittelussa.

Yhteiset infrastruktuurit mahdollistavat saumattoman yhteistyön tutkimuksessa. Esimerkiksi SeAMKin auto- ja työkonetekniikan laboratorioita ja elintarvikelaboratoriota voidaan hyödyntää yhteisessä agroteknologian tutkimuksessa.

– Luonnonvarojen tutkimus edellyttää jatkuvaa panostusta tutkimusalustoihin ja aineistonhankintaan. Yhteinen suunnittelu mahdollistaa infran kehittämisen meitä molempia hyödyttävällä tavalla, kertoo Luken kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila.

Osaamisen vienti on yksi yhteistyön muoto, jossa Luke voi olla kumppanina HAMKin, JAMKin, Savonian, TAMKin ja SeAMKin yhteisessä FLEN-verkostossa (Food Learning Export Network).