Maakunnallinen selvitys ikääntyneiden tilanteesta palveluja tarjoavien yritysten tueksi | SeAMK

Maakunnallinen selvitys ikääntyneiden tilanteesta palveluja tarjoavien yritysten tueksi

kategoria: Yrityksille

SeAMK Sosiaali- ja terveysala on saanut Etelä-Pohjanmaan liitolta AKKE-rahoituksen GERDA-hankkeen tämän vuotiseen aineistonkeruuseen sekä selvityksen laatimiseen. Tavoitteena on kartoittaa yli 65-vuotiaiden henkilöiden osallisuutta, aktiivisuutta hyvinvoinnin tilaa, koronan vaikutuksia näihin sekä arvioidaan muutoksia palveluntarpeissa. Tulosten perusteella voidaan tarvittavia toimenpiteitä kohdentaa oikein sekä kehittää palveluntarjoajien palvelukokonaisuuksia tai toimintatapoja ikäihmisten tarpeiden mukaisesti koronan vaikutuksia minimoiden. Tulosten avulla palveluntarjoajat voivat paremmin kohdentaa palvelujaan. Toimenpiteillä voidaan vahvistaa alueellista resilienssiä tukemalla ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä edistämällä turvallista kotona asumista.

Rahoituksen turvin SeAMK kartoittaa Etelä-Pohjanmaalla asuvien yli 65-vuotiaiden henkilöiden terveyttä, toimintakykyä ja palvelujen tarvetta kattavalla kyselylomakkeella. Kyselylomake lähetetään seuraaviin ikäkohortteihin kuuluville henkilöille: vuosina 1955, 1950, 1945, 1940, 1935 ja 1930-syntyneet. Aineisto kerätään samanaikaisesti myös Pohjanmaan, Ahvenanmaan ja Västerbottenin alueilla Novian, Åbo Akademin, Högskolan på Ålandin ja Uumajan yliopiston toimesta. Pohjanmaan aineistonkeruusta vastaavat Yrkeshögskolan Novia sekä Åbo Akademi. Aineistonkeruu ajoittuu loka-marraskuuhun 2021.

Aineistosta laaditaan SeAMKin tutkijoiden toimesta Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle raportti, jossa keskitytään erityisesti koronan vaikutuksiin ikäihmisten hyvinvointiin. Raportti tullaan julkaisemaan vuoden 2022 loppupuolella SeAMKin julkaisusarjassa. Lisäksi aineistosta julkaistaan kaksi yleistajuista artikkelia. Tuloksia tullaan esittelemään myös seminaarissa tai webinaarissa.

Etelä-Pohjanmaan alueella toteutettava aineiston keruu on osa pitkään jatkunutta GERDA-tutkimushanketta (GERDA – Gerontologinen tietokanta ja resurssikeskus). Ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteesta on kerätty Pohjanmaan ja Västerbottenin alueilla tietoa jo vuosina 2005 ja 2010 sekä vuonna 2016 aineistonkeruu toteutettiin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa. Vuoden 2016 tiedonkeruun laajentaminen Etelä-Pohjanmaan alueella lisäsi merkittävästi suomenkielisten ikääntyneiden osuutta tiedontuottajina. Tänä vuonna lähetetään kysely entistä laajemmalla vastaajajoukolle ja toiveena on, että mahdollisimman moni kyselylomakkeen saaja siihen vastaisi. Aineisto tulee olemaan jatkossa hyödynnettävissä moniin erilaisiin tutkimuksiin sekä selvityksiin.

Etelä-Pohjanmaan kyselyn osalta lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja Katja Valkama, puh. 040 8300 386, katja.valkama@seamk.fi

Pohjanmaan kyselyn osalta lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Annika Wentjärvi, puh. 044 780 5459, annika.wentjarvi@novia.fi