Maitotilayrityksen kokonaisvaltainen johtaminen | SeAMK

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja työkirja - Julkaisupari maitotilayrittäjille

kategoria: SeAMK Info
SeAMK julkaisujen B 161 ja C 13 kannet

Maitotilayrittäjä hyötyy kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Kokonaisvaltaisella johtamisella maitotilayrityksen toiminnalle saadaan selkeä suunta, jolloin tavoitteita toteutetaan määrätietoisesti.

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja siihen liittyvä työkirja auttavat maitotilayrittäjää omaksumaan kokonaisvaltaisen johtamistavan. Käsi- ja työkirja muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen johtamistavan rungon ja suunnittelukehikon. Niiden avulla maitotilayrittäjä voi laatia yritykselleen strategian ja suunnitella, miten lyhyen aikavälin päätökset saadaan käytännössä tukemaan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen on palkitsevaa ja se mahdollistaa maitotilayrityksen kannattavuuden parantamisen.

Käsikirja on laadittu maatalouden yritystalouden näkökulmasta. Työkirjan kysymyksiin vastaamalla maitotilayrittäjä rakentaa perustan kokonaisvaltaiselle johtamiselle.

Matti Ryhänen & Margit Närvä (toim.) Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 161

Matti Ryhänen, Margit Närvä, Timo Sipiläinen & Jyrki Rajakorpi    Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja   Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaaleja 13

 

Aiheesta julkaistu mediatiedote:

Uusi käsikirja auttaa maitotilayrityksiä hyödyntämään kokonaisvaltaista johtamista

Maitotilayrityksille on luotu uusi käsikirja ja työkirja yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Käsikirjan ja työkirjan ovat laatineet Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston taloustieteen osaston asiantuntijat yhteistyössä maitotilayrittäjien kanssa Osuuskunta Maitosuomen, Maitovaltuuskunnan ja Maaseuturahaston tuella.

Käsikirja ja työkirja auttavat maitotilayrittäjää omaksumaan kokonaisvaltaisen johtamistavan. Kokonaisvaltainen johtamistapa tarkoittaa maitotilayrityksen johtamista yhtenä kokonaisuutena, jossa pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen on palkitsevaa ja se mahdollistaa maitotilayrityksen kannattavuuden parantamisen.

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja työkirja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Ne luovat kokonaisvaltaisen johtamistavan rungon ja suunnittelukehikon. Niiden avulla maitotilayrittäjä voi laatia yritykselleen strategian ja suunnitella, miten lyhyen aikavälin päätökset saadaan käytännössä tukemaan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Käsi- ja työkirjaa voi hyödyntää itsenäisesti, pienryhmissä tai yhdessä sparraajan, kuten neuvonnan asiantuntijan, kanssa.

Käsi- ja työkirjan laadintaa edelsi tutkimus, jossa selvitettiin kokonaisvaltaisen johtamisen nykytila maitotilayrityksissä. Tulosten mukaan kokonaisvaltaiselle johtamiselle on selkeä tarve. Tulevaisuuteen suuntaava maitotilayrittäjä johtaa yritystään kokonaisvaltaisesti ja kehittää yritystoimintaa määrätietoisesti. Tämä luo hyvät edellytykset tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiselle.

Käsi- ja työkirjaa on testattu ja pilotoitu laajasti. Esitestaamisessa oli mukana maitotilayrittäjä ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousasiantuntijoita. Esitestauksen pohjalta käsikirjaa kehitettiin edelleen yhteistyössä maitotilayrittäjien ja sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa teemahaastattelujen avulla. Viimeisessä vaiheessa pidettiin kolme työpajaa: Etelä-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa ja muun Suomen alueella. Lisäksi käsi- ja työkirjaa testattiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan Johto-hankkeessa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden yritystalouden agrologi (AMK)-opiskelijoiden avustuksella. Testausten ja pilotointien pohjalta käsi- ja työkirjan ohjeistusta täydennettiin ja uusittiin. Testaamiseen ja pilotointiin osallistuneet maitotilayrittäjät ja sidosryhmien edustajat toivat arvokasta tietoa käyttäjien tarpeista. Heidän panoksensa oli tärkeä käsi- ja työkirjan käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamisessa.

Lisätietoja:

Matti Ryhänen, yliopettaja, SeAMK Ruoka 040 680 7154

Timo Sipiläinen, professori, Helsingin yliopisto, taloustieteen osasto 040 023 9606

Margit Närvä, yliopettaja, SeAMK Ruoka 040 830 2433

Jyrki Rajakorpi, projektipäällikkö, SeAMK Ruoka 040 680 7223