”Nuorten aikuistumista tukevat suositukset julkaistiin tärkeään aikaan” – Pohjalaismaakunnissa selvitys antaa eväitä lastensuojelun jälkihuollon kehittämiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut selvityksen lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuesta ja palveluista Suomessa. Selvityksessä havaittiin, että osalla aikuistuvista nuorista on erityinen riski syrjäytymiseen. Alueellinen vaihtelu tuen ja palveluiden järjestämisessä ja toteutumisessa oli selvityksen perusteella suuri. Selvitys tarjoaa hyvinvointialueille kehittämisehdotuksia toimivan auttamisjärjestelmän rakentamiseksi.

Selvitys toteutettiin osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin -hanketta. Näkemyksiä palveluiden toimivuudesta kerättiin yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn ja Pesäpuu ry:n kanssa kuntakyselyillä, haastattelemalla nuoria ja kokoamalla aiemmin kerättyä tietoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa sijaishuollosta aikuistuvien ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten tukea ja palveluita. SONet BOTNIAn hankealue käsittää 25 kuntaa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Riihimäellä ja Hausjärvellä Kanta-Hämeessä.

”Käytännössä kukin tuleva hyvinvointialue kuntineen luo oman auttamisjärjestelmänsä. Selvitys tuo esiin kehittämisehdotuksia näiden järjestelmien rakentamiseksi. Toimintasuositukset saadaan julkaistua nyt tärkeään aikaan”, SONet BOTNIAssa YEE-hankkeen koordinaattorina työskentelevä Silva Sevola kertoo.

Sevolan mukaan SONet BOTNIAn toiminta-alueella ollaan mukana tekemässä jälkihuollon toimintaohjetta hyvinvointialueelle. Sen lisäksi vahvistetaan nuorten vertais- ja kehittäjäryhmien toimintaa, tiivistetään yhteistoimintaa Kelan kanssa ja kokeillaan tehdä aikuistumisen tuen asiakassuunnitelmia uudella tavalla nuorilähtöisyyttä lisäten. Tavoitteena on, että nuoret saavat itselleen sopivaa tukea ja saavat riittävästi tietoa oikeuksistaan.

Jälkihuollon kehittämistyössä on ollut mukana kohderyhmän nuoria, ja kokemukset ovat olleet positiivisia.

”Muuttaessani omilleni en tuntenut jääväni kokonaan yksin. Sain tarvittaessa ottaa yhteyttä tukihenkilööni, jonka kanssa tapasimme viikoittain erilaisen tekemisen ja ajanvieton merkeissä. Suosittelisin jälkihuoltoa ehdottomasti myös muille lastensuojelun asiakkaille. Jälkihuolto tukee aikuistumista ja itsenäistymistä ja se räätälöidään aina yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Jälkihuoltoa suunniteltaessa saa itsekin esittää omia toiveita sen toteutukseen liittyen ja jälkihuollossa parasta onkin sen joustavuus ja monipuolisuus”, kehittäjäryhmässä mukana ollut nuori kertoo.

Silva Sevolan mukaan lastensuojelun jälkihuollon tukea tarjotaan nykyään 25-vuotiaaksi saakka ja on tärkeää, että nuoret hyötyvät tarjotusta tuesta ja saavat eväitä itsenäiseen elämään.

”Kunnissa halutaan kehittää jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten palveluja ja osallisuutta. Selvityksessä huomattiin, etteivät tuki ja palvelut alueiden välillä toteudu yhdenvertaisesti. Nuorten kohtaaminen vaatii riittävästi aikaa, resursseja ja joustavuutta. Jotta palvelut ovat vaikuttavia, niiden tulee olla nuorten tarpeisiin sovitettuja”, Sevola toteaa.

Hänen mukaansa on tärkeää huomioida asiakasryhmänä jälkihuollon aikuistuvat nuoret ja heidän tuen tarpeensa, vaikka vuoden alussa voimaantulleet sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoitukset eivät jälkihuoltoa vielä koske.

”Nuoret toivovat pitkäjänteisiä aikuissuhteita, turvallisia kohtaamisia ja nuorten tarpeiden mukaisesti järjestettäviä sekä yhteensovitettuja palveluita”, Sevola kertoo.

Lisätietoa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeesta SONet BOTNIAn toiminta-alueella:

Hankekoordinaattori Silva Sevola
040 830 0477
silva.sevola@seamk.fi

http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/yhdessa_aikuisuuteen___elamassa_eteenpain__yee_.html

 

Lisätietoa selvityksestä ja valtakunnallisesta hankkeesta:

Ikkuna aikuistumiseen: Selvitys lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuesta ja palveluista

Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) -hanke

Tanja Hirschovits-Gerz
projektipäällikkö
THL
p. 029 524 7954
etunimi.sukunimi@thl.fi

Niina Weckroth
projektikoordinaattori
THL
p. 029 524 7785
etunimi.sukunimi@thl.fi