Opinnäyteaiheita SeAMKin opiskelijoille | SeAMK.fi

Opinnäyteaiheita yrityksiltä ja muilta organisaatioilta SeAMKin opiskelijoille

kategoria: Työelämälle
Kaksi naista katsoo tietokoneen näyttöä.

Yritykset ja muut organisaatiot voivat nyt lähettää opinnäytetyöaiheita SeAMK.fi-verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta. SeAMKin opiskelijat ja henkilöstö voivat tutustua lähetettyihin aiheisiin SeAMKin intranetissä olevassa Opinnäytetyöpörssissä. 

Lomakkeessa tiedustellaan mm. opinnäytetyön aihetta, vaatimuksia tekijästä, työn tavoitteita ja aikatauluja sekä mahdollista korvausta. Mikäli opinnäytetyön voi tehdä myös englannin kielellä täytetään lomakkeen englanninkielinen versio. 

SeAMK tarkistaa tulleet opinnäytetyöaiheet ja julkaisee ne viipymättä. Tarvittaessa pyydämme yrityksiltä lisätietoja. 

Opiskelijat ottavat itse suoraan yhteyttä kiinnostavan aiheen ilmoittaneeseen yritykseen tai organisaatioon. 

Opinnäytetyöt poistuvat näkyvistä intranetistä hakuajan päätyttyä. Poistumisesta lähtee viesti aiheen lähettäjän sähköpostiin neljä päivää ennen hakuajan päättymistä. Tällöin on tarvittaessa mahdollista ottaa SeAMKiin yhteyttä ja esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. 

Lisätietoa osoitteesta opinnaytetyot@seamk.fi