Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen SeAMKissa | SeAMK.fi

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen SeAMKissa

kategoria: Hakijalle
Two students walking with a bike on winter time.
Walking with a bike on winter time.
SeAMKissa on aina panostettu opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Kuluneen vuoden aikana SeAMKissa on tunnistettu hyvin koronapandemian moninaiset vaikutukset ja lisätty palveluita sekä konkreettista tukea entisestään yhteistyössä opiskelijakunta SAMOn kanssa. SeAMK on panostanut erityisesti moniammatilliseen, matalan kynnyksen ja yhden luukun palveluihin, joissa opintopsykologi, ammatilliset erityisopettajat. nepsy-valmentaja ja korkeakoulupastori tekevät yhteistyötä opiskelijan hyväksi.
Jo tarjolla olevien palveluiden ja tuen lisäksi:
 • Otamme kevään 2021 aikana henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen opiskelijaamme ja kartoitamme heidän tarpeitaan hyvinvoinnin lisäämiseksi. Huolehdimme myös opiskelijan ohjaamisesta tarvittaessa eteenpäin.
 • Kehitämme opinto-ohjauksessa matalan kynnyksen palveluja, kuten Opochattia ja Opinnot Ohjaukseen -klinikoita.
 • Kehitämme oppimisanalytiikkaa ja opintojen edistymisanalytiikkaa tunnistaaksemme aikaisempaa paremmin opiskelijat, joille tarjoamme jotka tarvitsevat varhaista ohjausta ja tukea.

Monipuolista opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi on tehty lukuisia toimenpiteitä lukuvuonna 2020-2021, joista tarkemmin alla olevassa koonnissa. Opiskelijamme löytävät kattavan tiedon hyvinvointipalveluista SeAMK Intrasta. Tietoa koronapandemian aikaisista toimenpiteistä olemme koonneet myös intraan.

Monenlaista opiskelukyvyn tukea

 • Opintopsykologin yksilövastaanotot ovat jatkuneet niin kuin ennenkin joko livenä tai teamsissa, opiskelijan oman toiveen mukaisesti. Myös yhteispalavereita on voitu järjestää opiskelijoiden asioihin liittyen.
 • Olemme palkanneet opintopsykologin vuonna 2020 ja olemme saaneet hyvän tiimin toimimaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tueksi. Opintopsykologi, ammatilliset erityisopettajat, neuropsykiatrinen valmentaja ja korkeakoulupastori ovat muodostaneet tiimin, jonka toiminnasta ja konsultaatioavusta kaikki opinto-ohjaajat ovat hyötyneet. Myös yksittäiset opettajat ovat saaneet apua pieniin ja isompiin huoliin opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämiseksi.
 • Opinnot ojennukseen –klinikalla opiskelija voi monialaisessa matalan kynnyksen yhden luukun kohtaamispaikalla tavata samalla kertaa omien tarpeittensa mukaisesti opintopsykologin, ammatillisen erityisopettajan, neuropsykiatrisen valmentajan ja korkeakoulupastorin. Tapahtumaa on kehitetty myös verkkomuotoon niin, että opiskelija voi saada monialaisia palveluja myös verkossa.
 • Kirjoittajapajat jatkaneet toimintaansa ja kirjoittamisen teholauantaiden määrää on lisätty. Toteutus on ollut hybridinä eli on ollut mahdollista osallistua myös verkon kautta.
 • Järjestetty ylimääräisiä kielten opintoihin (erit. ruotsi) liittyviä opintojaksoja.
 • Korona-aikana lukitestejä on tehty niin kuin ennenkin.
 • SeAMK on vahvistanut Digipedatiimiä uudella suunnittelijalla ja Digipedatiimi on pitänyt viime syksystä alkaen esillä erityisesti eri mahdollisuuksia vuorovaikutuksellisuuden lisäämiseen verkko-opinnoissa. SeAMKissa on viime vuonna hankittu Neurosonic-tuoli, jota voidaan käyttää opintopsykologin palvelujen täydentäjänä. Laitteen ohjelmilla voidaan vaikuttaa erityisesti rentoutumiseen sekä edistää unenlaatua ja helpottaa stressin oireita. Menetelmä sopii kaikenikäisille ja on turvallinen käyttää.
 • Opiskelijoille on laitettu säännöllisesti tietoa mm. Nyyti ry:n ryhmistä, chateista ja Helsinki Mission yksinäisyystyöstä. Opiskelijoita on tiedotettu myös Mielenterveyden keskusliiton ilmaisesta kurssista: Vastavirrasta myötävirtaan
 • Opintospykologi ja korkeakoulupastori ovat laittaneet opiskelijoille helppolukuisia sähköposteja etäopiskelusta selviämisestä ja koronan yli auttamisesta ja yhteydenottoon kannustamisesta
 • Opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat ovat pitäneet yhteyttä ryhmiinsä moni tavoin muun muassa WhatsApp-ryhmissä, puheluin ja sähköpostein
 • Suunnitteilla on lyhyet ryhmäkohtaamiset teemoina: ajankäyttö ja opiskelutekniikka, itsensä johtaminen, kalenterin käyttö, rentoutuksen ja hengittämisen taidon tärkeys ja syksyllä myös parisuhteeseen liittyvät teemat
 • Syksyksi suunnitteilla uusille opiskelijoille Survival Kit –vapaasti valittava opintojakso

Koronasta huolimatta mahdollisuuksia kohtaamiseen

 • Tuttuja korkeakoulupastorin järjestämiä keskusteluiltoja, Kismus-iltoja, joita myös kotoisasti höpötysilloiksi kutsutaan, on järjestetty joko kaupungilla Café Kismuksella tai joinakin aikoina myös Teamsissa kerran viikossa. Tämä toiminta on jatkunut koronapandemiasta huolimatta niissä rajoissa kuin se on ollut mahdollista.
 • SeAMKin erityisyys on ollut ns. koirakävelyt muutaman kerran viikossa. Korkeakoulupastori koirineen on saanut lenkkikavereita ja ulkona tapahtuvat kävelyt olivat mahdollisia myös niinä aikoina, kun kampus oli kokonaan kiinni.
 • Monet opinto-ohjaajamme ovat järjestäneet tiettyjä ajankohtia, jolloin ovat tavattavissa teamsissa ilman erityistä ajanvarausta tyyliin, ”kysy opolta ja opo vastaa”. Joillakin opoilla on ollut jo ennen korona-aikaakin kalenteri, josta on saanut varata yksilöohjausaikoja ja tämä toiminta on jatkunut aktiivisena, mutta nyt vain teamsiin siirtyen. Kampuksemme ei ole kiinni, joten tarvittaessa voi varata myös live-tapaamisajan.
 • Maaliskuussa on alkamassa sururyhmä ja tähän toimintaan haluavien määrä yllätti niin, että ilmeisesti perustetaan kaksi ryhmää.
 • Kevääksi on suunnitteilla koronan rajoissa luontoretki. Valitettavasti perinteinen helmikuun pilkkiretki jäi toteutumatta. Luontoretki toteutetaan SeAMKIn, Seinäjoen kaupungin ja seurakunnan erityisnuorisotyöntekijöiden voimin.
 • Koronasta huolimatta on pystytty järjestämään ryhmäytyksiä ja tutor-koulutuksia mielikuvitusta apuna käyttäen
 • Kaikki labrat ja simulaatiot on pystytty pitämään lähes samoina kuin muutenkin, joten näissä opinnoissa myös kohtaaminen on ollut mahdollista.

Tukea arkeen

 • Korkeakoulupastori on tehnyt yhteistyötä ruokapankin kanssa
 • Suunnitteilla elämäntaito-ryhmä
 • Syksyksi suunnitellaan hävikkiruokailtoja (kestävä kehitys mukana)