Pitkäaikaissairaiden työttömien työnhakijoiden terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä työllistymisvalmiuksien edistämisestä uusi julkaisu

Uudessa julkaisussa kuvataan Pitkospuut-hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. Hankkeen kohderyhmänä olivat pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat sekä maahanmuuttajataustaiset työnhakijat koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Pitkospuut-hankkeella oli kaksi tavoitetasoa: 1) kohderyhmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja työelämäpolun vahvistuminen sekä työllistymisen edistäminen ja 2) selkeän, moniammatillisen palveluprosessin/toimintamallin kehittäminen pitkäaikaissairaiden työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli edistää pitkäaikaissairaiden työttömien työnhakijoiden arjessa selviytymistä, elämänhallintaa ja yhteiskunnallista osallisuutta. Hankkeessa pyrittiin myös vahvistamaan kohderyhmän työmotivaatiota ja työhön sitoutumista.

Lisäksi Pitkospuut-hankkeessa kehitettiin selkeä, moniammatillinen työkykykoordinaattori -malli (toimintamalli) sekä erilaisista työ- ja toimintakykyä edistävistä työvälineistä koostuva työvälinepakki ammattilaisten käyttöön.

Pitkospuut-hanke oli Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 1.2.2021–31.12.2023.

Mari Salminen-Tuomaala, Terhi Hirsimäki, Tarja Knuuttila, Marjut Koskela, Sanna Luoma-aho-Seilo, Pirkko Mäntykivi, Kirsi Paavola, Maija Pohjola, Mirva Siltakorpi & Panu Weckman
Pitkäaikaissairaiden työttömien työnhakijoiden terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä työllistymisvalmiuksien edistäminen Pitkospuut-hankkeessa (2024)
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 41.

Koko julkaisu löytyy Theseuksesta.