SeAMK avustamassa Päättäjien Metsäakatemian maastojaksoa

Mäntymetsää
Päättäjien Metsäakatemia tutustui maastojaksolla mm. turvemaiden metsiin, joita on runsaasti Etelä-Pohjanmaalla. Kuva: Risto Lauhanen
Päättäjien Metsäakatemian maastojakso on parhaillaan 15.-17.5.2024 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tällä kertaa säät suosivat tapahtumaa. Osana maastojaksoa SeAMKin erityisasiantuntijat Risto Lauhanen ja Kari Laasasenaho kertoivat osallistujille Suomen soista sekä käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden eri jatkokäyttömuodoista.
Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu kurssi ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken.
Metsäakatemiassa metsäalan kysymyksiin paneudutaan johtavien asiantuntijoiden avulla vuorovaikutteisesti niin seminaarisalissa, maastossa kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Vuosittain kursseja on kaksi, keväällä ja syksyllä.
Päättäjien Metsäakatemian maastojaksoilla tavoitteena on esitellä metsäalan koko arvoketju ”kannolta tuotteeksi” unohtamatta luonnon virkistyskäyttöön ja monimuotoisuuden suojeluun liittyviä kysymyksiä ja luoda kokonaiskuva metsään perustuvasta hyvinvoinnista Suomessa. Kolmen päivän aikana pohditaan alaan liittyviä ajankohtaisia aiheita ja käytännön kysymyksiä niin metsässä kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa.
Lähteenä ja lisätietoja https://smy.fi/paattajille/metsaakatemia/