SeAMK ja Suvanto Care Oy tiivistävät yhteistyötä ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa

kategoria: Vuoden kohokohdat
Piirroskuva iäkkäästä naisesta istumassa kotonaan sohvalla.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja rovaniemeläislähtöinen Suvanto Care Oy tiivistävät yhteistyötä ikäihmisten kotona asumista tukevissa hyvinvointiteknologian palveluissa. Kumppanuus kotona asumisen turvallisuuteen palveluita kehittävän Suvanto Caren kanssa tukee SeAMKin toimintaa hyvinvointiteknologian vahvuusalalla.

Yhteistyösopimus pitää sisällään asennus- ja koulutuspalveluita, joita SeAMK tarjoaa Suvanto Caren järjestelmien käyttöönotossa. Suvanto Care tuottaa palveluita useille kuntayhtymille ja kunnille Etelä-Pohjanmaalla sekä on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin soteuudistuksessa.

”Yhteistyö mahdollistaa asiakkaillemme laadukasta ja ripeää palvelua, koska ammattikorkeakoulujen yhteistyö alueen kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien kanssa on jo ennestään ollut luontevaa”, Suvanto Caren myyntijohtaja Olli Göös kertoo.

SeAMK on kehittänyt määrätietoisesti hyvinvointiteknologian kokonaisuutta viimeisten vuosien aikana, ja hyvinvointiteknologia on yksi SeAMKin vahvuusaloista. Suvanto Caren ja SeAMKin yhteistyö pohjautuu yrityksen ja Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämittämiskeskus ( EPTEK ry:n) aloittamaan yhteistyöhön ennen SeAMKin ja EPTEKin solmimaa liiketoimintakauppaa vuonna 2018.

”Hyvinvointiteknologian Living Lab -toimintaa kehitetään voimakkaasti, ja Suvanto Caren kanssa solmittu yhteistyösopimus tukee tätä kehitystä. Tämän tyyppinen yritysyhteistyö lisää osaamista ja mahdollisuuksia kehittää alaa sekä tuoda osaamista suoraan kehittämistoimiin ja koulutukseen”, kehittämispäällikkö Sami Perälä SeAMKista toteaa.

Suvanto Caren tavoitteena on mahdollistaa turvallinen omassa kodissa asuminen niin pitkään kuin asukas itse tahtoo. Palvelu tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointitietoa asukkaasta niin hoivan tuottajille kuin lähiomaisille.

Lisätietoa:

Sami Perälä
kehittämispäällikkö, hyvinvointiteknologia
SeAMK
sami.perala@seamk.fi
+358408300320

Olli Göös
myyntijohtaja
Suvanto Care Oy
olli.goos@suvantocare.fi