SeAMK ja Vaasan yliopisto käynnistivät hybridienergiahankkeen maaseudun energiahuollon turvaamiseksi | SeAMK

SeAMK ja Vaasan yliopisto käynnistivät hybridienergiahankkeen maaseudun energiahuollon turvaamiseksi

kategoria: Yrityksille

Ilmastonmuutos sään ääri-ilmiöineen, energiaverkkojen kyberuhat ja keskustelu energiaturpeen käytön vähentämisestä edellyttävät maaseudun energiahuollon kokonaisvaltaista arviointia ja kehittämistä. Myös ruokaketjun energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus koskettavat Pohjanmaan maakuntia. Tätä varten Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC) -tutkimusalusta käynnistivät Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoittaman, kaksivuotisen hankkeen ”Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla”. Hankkeessa luonnonvara-alan ja korkeantason energiateknologian osaaminen tukevat toisiaan.

Kun maatila käyttää metsähaketta lämmöntuotannossa ja aurinkoenergiaa sähköntuotannossa, on se hyvä esimerkki energiantuotannon hybridiratkaisusta. Näin kertoo VEBICin johtaja ja tekniikan tohtori Suvi Karirinne.

Käynnistyneen HYBE-hankkeen tavoitteena on tuottaa lisätietoa hajautetun uusiutuvan energiantuotannon hybridiratkaisuista maaseutuyrityksille. Aluksi hankkeessa tehdään energiantuotannon ja -riskien toimenpiteiden tiekartta Etelä-Pohjanmaan maaseudulla. Tämän jälkeen syvennetään rakennusalan toimijoiden sekä maaseudun yritysten tietoa erilaisten hybridijärjestelmien mahdollisuuksista.

Biomassojen ja maatalouden sivutuotevirtojen hyödyntäminen on osa yritysten energiaomavaraisuuden kasvattamista, kertoo aiheesta hiljattain väitellyt soinilainen tohtori Kari Laasasenaho, joka toimii SeAMKissa hankkeen projektipäällikkönä. Hanke kehittää yrityskohtaisia hybridiratkaisuja ja pilotteja. Lopuksi tuotettu tieto sekä havaitut hyvät käytänteet jalkautetaan hankealueelle.

Ilmastonmuutos ja maaseudun väestön väheneminen aiheuttavat haasteita maaseudun yritysten energiahuollolle tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä aiheuttaa häiriöitä erityisesti maaseudun energian toimituksessa. Toisaalta energiaverkkojen ylläpitäminen voi tulla kalliiksi haja-asutusalueella, kun väki muuttaa pois maaseudulta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että yritysten hiilijalanjälkeä pitäisi pyrkiä vähentämään oleellisesti nykyisestä. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa yritysten on yhä enemmän otettava huomioon ympäristöarvot, kuten yritystoiminnan hiilijalanjälki.  Tämä tarkoittaa maaseudulla erityisesti ruokaketjun, kiinteistöjen energiantuotannon ja autoilun päästöjen vähentämistä.

Myös energian huoltovarmuudesta käydään keskustelua. Maaseudulla sähköverkon huoltovarmuutta on parannettu kaivamalla sähkökaapeleita maan alle, mutta töiden etenemistä on jouduttu arvioimaan uudelleen maaseudun nopean autioitumisen myötä. Tilanteen johdosta maaseudun yrityksissä joudutaan uudenlaisen tilanteen eteen, jossa ainoana selviytymiskeinona on sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja tuottamalla energiaa myös itse. Yrityksillä on kuitenkin tarjolla melko vähän tietoa siitä, miten hajautetuilla hybridiratkaisuilla voidaan vähentää päästöjä ja turvata energiansaantia omaehtoisesti.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Kari Laasasenaho, SeAMK Ruoka, 040 680 7631, kari.laasasenaho@seamk.fi

johtaja Suvi Karirinne, Vebic, 029  449 8284, suvi.karirinne@univaasa.fi