SeAMK kuuluttaa alueen XR-osaajia, tapahtuma-alaa ja yrityksiä yhteen – selvitys yhteisestä osaamiskeskuksesta käynnistyy | SeAMK.fi

SeAMK kuuluttaa alueen XR-osaajia, tapahtuma-alaa ja yrityksiä yhteen – selvitys yhteisestä osaamiskeskuksesta käynnistyy

kategoria: Yleinen
VR-laseja käyttävä henkilö tutkii robottisolu virtuaalitodellisuudessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa syksyllä käynnistyneessä EPXR-hub esiselvitys -hankkeessa on tavoitteena selvittää, mitä tarpeita ja mahdollisuuksia löytyy tapahtuma- ja kulttuurialan sekä laajennetun todellisuuden osaamisen yhteen keräävän alueellisen XR-keskuksen perustamiselle. Keskus toisi tulevaisuudessa kootusti maakunnan osaamisen ja kokemuksen yhteen EPXR-hubiksi, eli Etelä-Pohjanmaan omaksi XR-keskukseksi. Hubin avulla maakuntaan voitaisiin kehittää uusi vahvuusalue ja liittyä sen myötä osaksi kansallisten ja kansainvälisten XR-keskusten verkostoja.

Tapahtuma-alalla on selvitysten mukaan merkittävä vaikutus Etelä-Pohjanmaan alueen talouteen. Maakunnasta löytyy vahvan tapahtuma-alan osaamisen lisäksi paljon myös laajennetun todellisuuden eli XR-teknologioiden osaamista ja kokemusta. Hankkeen tavoitteena on selvittää erilaisten interaktiivisten teknologioiden, muun muassa lisätyn ja virtuaalitodellisuuden laajempaa käyttöönottoa ja hyödyntämistä Etelä-Pohjanmaan tapahtuma- ja kulttuurialoilla alueellisen XR-keskuksen avulla. Hankkeessa laaditaan esiselvitysraportti XR-keskuksen tarpeesta ja kysynnästä sekä toimintaedellytyksistä. Esiselvityksessä käydään läpi myös toimenpide-ehdotuksia keskuksen perustamiseksi, mikäli tulokset sitä puoltavat.

Idea hankkeelle ja XR-keskukselle on virinnyt koronan aikana järjestetyissä useiden eri virtuaalisuusteemaisten hankkeiden työpajoissa ja tilaisuuksissa käydyistä keskusteluista. Tapahtumajärjestäjät ja yritykset ovat kaivanneet uusia tapoja tapahtumien toteuttamisen tueksi etäyhteyden kautta.

”Virtuaalisuus on tullut osaksi arkeamme, ja siitä täyden hyödyn saamiseksi näemme järkevänä yhdistää voimat jollain tavalla. Voisimmeko koota XR-osaajat ja teknologiaa omassa toiminnassaan mahdollisesti jo nyt tai vähintäänkin tulevaisuudessa hyödyntävät tahot saman katon alle? Ja voisiko tällainen EPXR-hub toimia osaamiskeskuksena, showroomina, johon kenellä tahansa olisi matala kynnys tulla kokeilemaan uusia teknologioita ja sovelluksia, ja sitä kautta saada ne osaksi omaa toimintaa? Keskus toimisi myös alueen digitalisaation tason korottajana”, hankkeen projektipäällikkö Katja Jaskari pohtii.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään infowebinaari sekä kaksi keskustelevaa työpajaa aiheesta kiinnostuneille. Infowebinaari pidetään torstaina 1.12.2022 klo 14 ja mukana tilaisuudessa on hankkeen asiantuntijoiden lisäksi Finnish Virtual Reality Association eli FIVRin hallituksen jäsen Antti Kuusisto. Keskustelua painottavien työpajojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (SeAMK) on hankkeen toteuttaja.

Rahoittaja Etelä-Pohjamaan Liitto (AKKE)
Hankeaika: 1.9.2022-30.4.2023

Lisätietoa:

Katja Jaskari
projektipäällikkö, asiantuntija
EPXR-hub esiselvityshanke; XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua -hanke
SeAMK – Seinäjoen ammattikorkeakoulu
+358 44 0528 528 | katja.jaskari@seamk.fi

XR = Extended Reality, laajennettu todellisuus

EPXR-hub = alueellinen XR-keskus, joka kokoaa yhteen toimijat ja osaamisen ja toimii samalla matalan kynnyksen showroomina kaikille aiheesta kiinnostuneille