SeAMK Ostajakoulusta vauhtia yrityksen ostamiseen

Opiskelijoita istuu ja juttelee. / Students sitting and talking.

Kevään 2024 aikana toteutettava SeAMK Ostajakoulu: Yrityksen ostaminen 5 op koulutus tarjoaa tukevan tietopaketin toimivan yrityksen ostamisesta. Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran 7.3.-16.5.2024.

Sisältö

  • Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: ostomahdollisuudet, yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
  • Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, liiketoiminnan haltuunotto, henkilöstö
  • Ostokohteet: ostokriteerit, haku, valinta, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
  • Arvonmääritys yrityskaupassa
  • Yritysoston toteutustavat: liiketoimintakauppa vs. osakekauppa, yritysoston rahoitus

Opintojakso toteutetaan avoimena ammattikorkeakouluopetuksena (avoin AMK). Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena, joka sisältää aikaan sidottua opetusta verkossa.

Verkkotapaamiset kello 17.15 – 20.30:

  • 7.3.2024
  • 21.3.2024
  • 11.4.2024
  • 25.4.2024
  • 16.5.2024

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan: SeAMK Ostajakoulu: Yrityksen ostaminen 5 op (avoin AMK) | SeAMK.fi