SeAMK sai rahoitusta kuraattoritoiminnan kehittämiseen | SeAMK.fi

SeAMK sai rahoitusta kuraattoritoiminnan kehittämiseen

kategoria: SeAMK Info
SeAMK Kampuksen rakennuksia joelta kuvattuna talvella./ SeAMK Campus buildings in a winter.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on saanut rahoituksen kaksivuotiselle hankkeelle, jossa tuetaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä kehittämällä kuraattoritoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa pyritään sekä ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä että estämään havaittujen ongelmien pitkittymistä ja laajenemista.

Selvitysten mukaan koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne näkyy monin tavoin opiskelijoiden arjessa. Osa opiskelijoista kärsii uupumuksesta, ahdistuksesta tai masennuksesta. Monet kuvaavat opiskelumotivaation heikentyneen. Myös yksinäisyyden kokemukset voivat korostua, kun opiskelutovereita ei kohdata aiempaan tapaan.

Arjen haasteiden kasautuessa erilaisten tukipalvelujen tarve korostuu. Esimerkiksi Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin tänä vuonna tekemän selvityksen mukaan ammattikorkeakouluissa onkin selkeä tarve sekä psykologi- että kuraattoripalvelujen lisäämiselle.

Kuraattori tukee opiskelijoiden arjen haasteissa

SeAMKin opetuksen kehittämispäällikkö Tuija Vasikkaniemi iloitsee siitä, että SeAMKin saama hankerahoitus mahdollistaa määräaikaisen korkeakoulukuraattorin rekrytoinnin. Käytännössä kuraattori voi tarjota opiskelijoille tukea esimerkiksi jaksamiseen, ihmissuhteisiin, arjen ja opiskelun yhdistämiseen tai taloudelliseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa kuraattori voi ohjata opiskelijaa hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin sekä tukea opiskelijan osallisuutta yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskelijahuoltotyön kautta.

Kuraattoripalvelujen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen matalan kynnyksen saavutettavuuteen. Lisäksi otetaan huomioon jo olemassa oleva moniammatillinen opiskeluhyvinvointityö, kuten opintopsykologin, opinto-ohjaajien, ammatillisten erityisopettajien ja opiskelijatutoreiden tarjoama tuki. Kuraattoripalvelut on jo olemassa olevan tuen kauan kaivattu puuttuva osa, Vasikkaniemi kertoo.

Myös opiskelijoiden parissa työskentelevien osaamista vahvistetaan

Opiskelijoille suunnattavien kuraattoripalvelujen ohella hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden parissa työskentelevien valmiuksia kohdata erilaisten oppimisen vaikeuksien tai elämäntilanteen haasteiden kanssa kamppailevia opiskelijoita. Tarkoituksena on parantaa opettajien ja muiden ammattilaisten tietoisuutta tarjolla olevista tuen muodoista esimerkiksi järjestämällä henkilöstökoulutuksia ja kehittämällä erilaisia vertaistuen muotoja.