SeAMK tekee kattavan selvityksen eteläpohjalaisten energiaturveyrittäjien tilanteesta | SeAMK

SeAMK tekee kattavan selvityksen eteläpohjalaisten energiaturveyrittäjien tilanteesta

kategoria: Yrityksille

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hallitusohjelmassa halutaan vähentää energiaturpeen käyttöä ja turpeen poltosta syntyviä päästöjä. Energiaturvetuotannon alasajo ei ole kuitenkaan yksinkertaista, ja se on herättänyt paljon ristiriitaisia ajatuksia energiaturveyrittäjissä ja energiahuollossa. Monille yrittäjille tilanne on ollut pitkään hankala ja paine siirtyä muille aloille on nyt kova.

Etelä-Pohjanmaa on maailman tärkeimpiä energiaturvealueita ja turvetta tuotetaan lähes jokaisessa eteläpohjalaisessa kunnassa. Energiaturpeen käytön vähentäminen merkitsee isoa muutosta maakunnan yrityskentässä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on valmistellut keväästä lähtien kyselytutkimusta energiaturveyrittäjille siitä, miten he näkevät nykyisen tilanteen. Kysely teetetään osana hanketta ”Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE”.

“Etelä-Pohjanmaalla on meidän tietojemme mukaan lähes 150 yritystä, joiden päätoimiala on tavalla tai toisella sidoksissa turvetuotantoon. Luku on maakunnallisessa vertailussa omaa luokkaansa. Suurin osa yrityksistä toimii Seinäjoen ja Kuusiokuntien seutukunnissa”, projektipäällikkö, FT Kari Laasasenaho toteaa.

“Valtakunnallinen energiaturveryhmä laatii asiasta kansallista näkemystä, mutta selvitystä alueellisella tasolla ei ole tehty, kertoo tutkimuksessa mukana oleva MMT, dosentti Risto Lauhanen.

SeAMKin selvityksessä halutaan aktivoida koko yrityskenttää tuomaan oman näkemyksensä esille. Energiahuollon sidosryhmähaastatteluja tehdään erikseen.

“Meidän selvitysten mukaan suuri osa turveyrittäjistä on monialayrittäjiä, joiden yhtiömuoto, toimintamalli ja liikevaihto vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi monet yrittäjistä ovat ikääntyneitä, joten yrittäjien uudelleenkouluttaminen ja siirtyminen muihin töihin voi olla haastavaa”, Laasasenaho summaa.

SeAMKin kyselytutkimuksella on vahva taustatuki. Hanketta ja kyselyä ovat tukeneet Maaseuturahasto/Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, MTK Säätiö, Töysän Säästöpankkisäätiö ja EPV Energia Oy. Kyselyyn on saatu kommentteja muun muassa Bioenergia ry:ltä ja Etelä-Pohjanmaan liitolta. Lisäksi HYBEn hankekumppani Vaasan yliopiston Vebic on kommentoinut kyselyä.

“Nyt olisi erittäin tärkeää, että syyskuussa kirjeen saavat yrittäjät vastaavat kyselyyn ja jakavat asiasta oman näkemyksensä. Kyselyn avulla tuomme esille yritysten omaa ääntä, jolla vahvistamme oikeudenmukaista siirtymää ja vuorovaikutusta”, Lauhanen kannustaa.

Lisätiedot:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kari Laasasenaho
040 6807631

sekä

Risto Lauhanen
040 830 4150

etunimi.sukunimi@seamk.fi