SeAMKille 55 aloituspaikkaa lisää vuodelle 2022 | SeAMK

SeAMKille 55 aloituspaikkaa lisää vuodelle 2022

kategoria: Hakijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulu saa 55 aloituspaikkaa lisää vuodelle 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti korkeakoulujen aloituspaikkalisäyksistä maanantaina. Lisäämällä aloituspaikkoja korkeakouluihin opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkean osaamistason osaajapulaan sekä toteuttaa hallituksen tavoitetta osaamis- ja koulutustason nostosta.

SeAMKin aloituspaikoista viisi kohdentuu tekniikan alalle bio- ja elintarvikeinsinöörien koulutukseen. Terveys- ja hyvinvointialalle tulleet 50 lisäpaikkaa jakautuvat tasan sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen kesken.

Rehtori Jaakko Hallilan mukaan paikat tulevat todella tarpeeseen.

“Etelä-Pohjanmaa on väliinputoaja korkeakoulutuksessa, joten jokainen aloituspaikka on tärkeä”, Hallila toteaa.

Ammattikorkeakoulujen uusista lisäaloituspaikoista yli puolet kohdistuu terveys- ja hyvinvointialoille, yhteensä 430 paikkaa. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalle kohdistuu yli neljännes uusista lisäaloituspaikoista, yhteensä 235 paikkaa. Tekniikan alalle suunnataan kolmanneksi eniten uusia lisäaloituspaikkoja, yhteensä 120 paikkaa.

Lisäämällä aloituspaikkoja korkeakouluihin opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkean osaamistason osaajapulaan sekä toteuttaa hallituksen tavoitetta osaamis- ja koulutustason nostosta.

Aloituspaikkoja lisätään korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi eri puolella Suomea ja eri koulutusaloille. Uusia aloituspaikkoja saavat 21 ammattikorkeakoulua sekä 12 yliopistoa.

Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Koulutustarpeisiin vastaamisen lisäksi lisäaloituspaikoilla vahvistetaan alueiden elinvoimaisuutta.

“Nämä päätökset antavat nuorille koulutusmahdollisuuksia kautta maan, helpottavat osaajapulaa sekä nostavat Suomen osaamistasoa”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

“Koulutus on yhteiskunnallinen supervoima. On tärkeää, että kaikki alueet pidetään mukana ja laajaa korkeakoulukenttäämme vahvistetaan”, ministeri jatkaa.