SeAMKille kolmannen kerran rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön TKI-potista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. SeAMK oli yksi rahoituksen saaneista kymmenestä ammattikorkeakoulusta.

SeAMK sai 485 000 euroa ruoka-alan kasvuyrittäjyyteen keskittyvälle FoodCap – Capability building to support growth in agri-food SMEs -hankkeelle.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme jo kolmatta kertaa tätä rahoitusta ja tällä kerralla meidän kahden vahvuusalan yhdistelmään eli ruoka-alan kasvuyrittäjyyteen. Tutkimuksellisesti hankkeessa ollaan kiinnostuneita ruoka-alan yritysten kasvun ja innovaatioiden esteistä ja miten näitä voitaisiin taklata. Tämä rahoitus mahdollistaa myös meidän oman osaamisen kehittämisen ja esimerkiksi kansainvälisen tason noston”, vararehtori Elina Varamäki toteaa.

Ministeriön TKI-hankehaku toteutettiin jo viidettä kertaa vahvistamaan TKI-kyvykkyyksiä sekä tukemaan strategista suunnittelua ja johtamista.

SeAMKin lisäksi rahoituksen saavat Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab ja Yrkeshögskolan Arcada Ab.

– Yhä useampi ammattikorkeakoulu tavoittelee kyseessä olevaa rahoitusta TKI-toimintaansa. Hakemusten laatu on vuosi vuodelta korkeampi ja erilaisten alojen kirjo kasvaa. Nämä ovat rohkaisevia signaaleja. Rahoitusmuoto näyttää parantaneen ammattikorkeakoulujen TKI-kyvykkyyttä, samalla auttaen ammattikorkeakouluja tuottamaan koko ajan korkealaatuisempia TKI-toiminnan ratkaisuja alueellaan ja alallaan, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Ammattikorkeakoulu kuvasi hakemuksessaan hankkeen, joka edistää ammattikorkeakoululaissa tarkoitetun TKI-toiminnan tai taiteellisen toiminnan kyvykkyyksien kasvattamista. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat ja pisteyttivät hakemusten laadun opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriö myönsi rahoituksen arvioinnissa parhaiten menestyneille hakemuksille.

Hankkeiden tuli kytkeytyä ammattikorkeakoulun omaan strategiaan ja sen profiloitumiseen alueellisessa tai laajemmassa ekosysteemissä, yhteen tai useampaan ekosysteemin vahvuuteen liittyen. Strategiapohjainen profiloitumisalue voi olla esimerkiksi alakohtainen tai toimintatavallinen.

Kesäkuussa 2022 päättyneeseen hakuun saapui 20 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin yhteensä lähes 10 miljoonalla eurolla.

Rahoitetut hankkeet

Ammattikorkeakoulu Hankkeen nimi Rahoitus, euroa
Humanistinen AMK Youth participation – A key to an inclusive society 499 000
Hämeen AMK Smart Food Security 497 000
Oulun AMK R&D environment for sustainable autonomous Work Machines 500 000
Satakunnan AMK AIST – A novel AI-based Spectroscopic Technique and a future-ready research laboratory for recycling of battery materials 500 000
Savonia AMK Climate-Smart Agriculture, Improving agricultural water management for climate change adaptation 493 000
Seinäjoen AMK FoodCap – Capability building to support growth in agri-food SMEs 485 000
Tampereen AMK Building a competitive edge in a fair data economy for higher education: FairDatAc 499 000
Turun AMK Anthropogenic underwater noise in sensitive archipelagic and coastal waters (ANTERO) 496 000
Vaasan AMK DesignPSS – Designing sustainable product-service systems 424 000
Yrkeshögskolan Arcada Trustworthy AI Systems (TAIS) 500 000

Lisätietoja:

Elina Varamäki
vararehtori, SeAMK
+358408305189
elina.varamaki@seamk.fi