SeAMKille vahvistettiin 45 lisäaloituspaikkaa - lisäpaikat sairaanhoitajakoulutukseen | SeAMK

SeAMKille vahvistettiin 45 lisäaloituspaikkaa - lisäpaikat sairaanhoitajakoulutukseen

kategoria: SeAMK Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö on korkeakoulujen esitysten pohjalta päättänyt korkeakoulujen lähivuosien lisäaloituspaikkojen suuntaamisesta. Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 1 723 ja yliopistot yhteensä 4 231 lisäaloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022 alkaviin koulutuksiin.

SeAMK sai sairaanhoitajakoulutukseen 30 lisäaloituspaikkaa vuodelle 2021 sekä 15 lisäaloituspaikkaa vuodelle 2022. Rahoitusta paikkojen lisääminen tuo yhteensä 945 000 euroa. SeAMK haki myös yhteensä 20 lisäaloituspaikkaa tekniikan alalle automaatiotekniikan koulutukseen, mutta niitä ei myönnetty.

Lisäämällä aloituspaikkoja korkeakouluissa toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita koulutustason nostosta sekä eri alojen ja alueiden osaajapulaan vastaamisesta. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksellä pyritään myös tasoittamaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen taloudellisia vaikutuksia panostamalla osaamiseen ja nuorten mahdollisuuksiin kouluttautua.

– Ministeriön kohdentamien lisäaloituspaikkojen lisäksi korkeakoulut ovat vastanneet omaehtoisin toimin osaamistason nostotavoitteeseen ja kansainvälisyyden vahvistamiseen. Opiskelijavalinnasta saatujen ennakkotietojen perusteella korkeakoulujen aloittajamäärät vuonna 2020 ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta yliopistoissa runsaat 3 000 ja ammattikorkeakouluissa 5 600. Kyse on paitsi koulutustarpeisiin vastaamisesta myös eri alueiden elinvoimaisuuden vahvistamisesta, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Aloituspaikkoja on lisätty korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi kattavasti eri puolella Suomea ja eri koulutusaloilla. Yliopistojen vuosien 2021 ja 2022 lisäpaikoista 25 % kohdentuu tekniikan alalle, 17 % tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalle ja noin 15 % kaupan ja hallinnon alalle. Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikoista puolet kohdentuu terveys- ja hyvinvointialalle ja noin 20 % tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen sekä noin 20 % tekniikan alalle. Lisäaloituspaikat tulevat korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Korkeakoulut päättävät, millä valintatavalla paikat täytetään.

Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.