SeAMKin auditointiryhmä julkaistu | SeAMK

SeAMKin auditointiryhmä julkaistu

kategoria: SeAMK Info
Korkeakoulujen arviointijaosto on nimennyt Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditointiryhmän:
  • Asta Wahlgrén, dosentti (pj.)
  • Tomi Guttorm, yliopettaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät
  • Emma Kokkonen, opiskelija/opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija, LAB ammattikorkeakoulu
SeAMKin auditointi on syksyllä. Korkeakoulujen auditoinnit ovat riippumatonta arviointia, jonka toteuttaa ulkopuolinen auditointiryhmä. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjes­telmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Auditointi kattaa korkeakoulujen perustehtävät ja toiminnan kehittämistä arvioidaan neljän arviointialueen avulla.