SeAMKin ja Kurikan kaupungin yhteishanke kehittää Kurikan maataloutta kohti hiilineutraaliutta

kategoria: Maakuntakorkeakoulu

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni-rahoitusohjelmasta on myönnetty uusia rahoituksia maankäytön ilmastohankkeisiin. Tällä kertaa rahoitusta jaettiin käytännönläheisiin kehittämistoimiin.  Rahoituskierros päättyi eteläpohjalaisittain positiivisella tavalla, sillä Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakemasta kahdesta hankkeesta molemmat saivat myönteisen päätöksen: toinen on Kurikkaan suunnattu TIME: Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla– hanke sekä toinen Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet -hanke.

Miksi juuri Kurikka?

Kurikka on tunnetusti vahvaa maatalousaluetta. Tulevaisuuden maataloustuotanto vaatii yhä enemmän erilaisia tukitoimia, jotta maatalous Kurikan alueella myöhemminkin voi olla yhtä vahvaa ja kehittyvää.  Erilaiset trendit, asiakaskäyttäytymisen muutokset sekä etenkin nykyiset ja tulevat ilmastotavoitteisiin liittyvät vaatimukset ohjaavan maataloustuotantoa yhä vahvemmin.  Myös tuottajat haluavat olla mukana tässä kehityksessä ja kehittää toimintaansa yhä ilmastoystävällisemmäksi ja hiilineutraalimmaksi. Tuottajat tarvitsevat kuitenkin lisää tietoa ja toimenpiteiden sovelluksia, että he voivat kokea olevansa osaltaan ”ilmastosotureita”. Tarvitaan tietämystä maatalouden mahdollisuuksista sitoa hiiltä maaperään ja kykyä toimia omalta osaltaan ratkaisijana ilmastonmuutoksen hillinnässä.  Nämä seikat ovat olleet TIME -hankkeen suunnittelun pohjana.

Kurikan kaupungin maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen toteaa, että kaupunki haluaa olla eturivissä viemässä kurikkalaista maataloustuotantoa hiilineutraalimpaan suuntaan ja kannustaa myös muita alueita samaan näkemykseen. Kaupungin mahdollisuudet tällaiseen tekemiseen ovat rajalliset, mutta osaavien yhteistyökumppaneiden avulla tämä on mahdollista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on luonnollinen kumppani tähän yhteistyöhön, sillä SeAMKin kanssa yhteistyö on ollut aiemminkin hedelmällistä. SeAMK hallinnoi TIME -hanketta tuoden mukanaan alan asiantuntijuuden tehden tiivistä yhteistyöstä Kurikan maaseutupalveluiden kanssa. TIMEn vetäjä sijoittuu myös Kurikkaan, joka osoittaa sen, että toimitaan lähellä tuottajia.

Mitä TIME sisältää?

TIME-hankkeessa tehdään mm. tiloille yksilöllisiä hiiliviljely- sekä monimuotoisuussuunnitelmia. Näitä suunnitelmia seurataan kaksi kasvukautta. Ilmastoviisaita ratkaisuja etsitään mm. maatalouskäytössä oleville turvemaille. Suunnitelmassa on myös muodostaa alueellinen hiiliviljelijäverkosto. TIMEssä testataan ilmastoystävällisen maatalouden käytänteiden jalkautusta. Työpajoissa ja pellonpiennarpäivissä verkostoidutaan ja jaetaan hyviä toimintatapoja ja kokemuksia.

Suuri tuotanto tuo suuret vaikutukset

Kurikassa maatalouskäytössä olevaa viljelyalaa on 39 217 hehtaaria ja tiloja vuonna 2020 oli 722.  Kurikassa on myös kansallisesti merkittävä kotieläinkeskittymä. Kurikassa tuotettiin vuonna 2020 noin 60 miljoonaa litraa maitoa, mikä on kunnittaisessa vertailussa toiseksi suurin tuotantomäärä koko Suomessa. Myös Kurikassa tuotetun naudanlihan määrä on kunnittain verrattuna kolmanneksi suurin maassa. Voidaan sanoa, että Kurikka ruokkii isoa osaa Suomea. Näin voimakkaan tuotannon alueella voidaan toimenpiteillä, joita mm. TIMEssa tuodaan maatiloille, saada aikaan erittäin merkittävät positiiviset vaikutukset tuotannon ympäristövaikutusten osalta uusien ratkaisuiden ja innovaatioiden kautta. Samalla voidaan valmistautua EU:n uuden ohjelmakauden ympäristövaatimuksiin tuomalla esiin tuotannon todennettuja ja tutkittuja ympäristövaikutuksia ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen.

Viestiä ilmastoviisaasta maataloustuotannosta on erittäin tärkeää viedä eteenpäin kuluttajille ja suurelle yleisölle. Ilman toimenpiteitä ja tuloksia, viestin vienti ei ole mahdollista. Tästä syystä toivotaan, että mahdollisimman moni ottaisi kopin ja lähtisi mukaan TIMEn toimintaan. TIMEsta tiedotetaan tarkemmin, kun rekrytointi on saatu päätökseen ja toiminta pääsee varsinaisesti vauhtiin.

 

Lisätiedot:

Maaseutupäällikkö, Reijo Hämäläinen, reijo.hamalainen@kurikka.fi 0400877678

TKI-päällikkö, Taru Mäki, taru.maki@seamk.fi, 0408304105

TKI-asiantuntija, Iida Viholainen, iida.viholainen@seamk.fi, 0408301241

Erityisasiantuntija, Kari Laasasenaho, kari.laasasenaho@seamk.fi, 0406807631