SeAMKin Töysän säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto jakanut tähän mennessä 460 000 euroa tutkimukseen - säätiö lahjoitti rahastoon 300 000 euroa lisää

Neljä henkilöä seisoo käytävällä. kasi heistä kättelee toisiaan.
Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki ja SeAMKin vararehtori Elina Varamäki kättelivät uuden lahjoituksen kunniaksi. Mukana säätiön asiamies Pasi Sydänlammi ja SeAMKin rehtori Jaakko Hallila.

SeAMKin Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto jakoi kolmannen kerran rahoitusta maakunnan yritysten kilpailukykyä sekä koko maakunnan hyvinvointia edistäviin tutkimushankkeisiin. Tällä hakukierroksella rahoitusta jaettiin yhdeksälle tutkimushankkeelle, joiden yhteisarvo on 174 823 euroa. Kaikkiaan tutkimusrahastosta on tähän mennessä myönnetty yli 460 000 euroa tutkimushankkeisiin sekä kansainvälisiin tutkijavaihtoihin.

Töysän Säästöpankkisäätiö täydensi tutkimusrahastoa ja lahjoitti tutkimusrahastoon 300 000 euroa lisää.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa ja siihen, miten korkeatasoisia ja laajasti Etelä-Pohjanmaata hyödyttäviä ja ajankohtaisia hakemuksia tutkimusrahastolle on tullut. Odotukset ovat toteutuneet hienosti sen suhteen, että ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus ja käytännönläheinen kehittämistyö saa aikaan merkittävää vipuvaikutusta alueen yritysten ja muiden yhteisöjen hyödyksi ja tuoden samalla taloudellista menetystä ja hyvinvointia alueelle, kiittelevät Töysän säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki ja asiamies Pasi Sydänlammi yhteistyötä.

”Koemme olevamme todella etuoikeutettu, kun olemme saaneet peräti 800 000 euroa Töysän Säästöpankkisäätiöltä jaettavaksi yhdeksän tutkimusryhmän toteuttamiin tutkimushankkeisiin. Olemme näillä rahoituksilla pyrkineet mahdollisimman suuriin vipuvaikutuksiin eli olemme esimerkiksi tehneet esiselvityksiä, jotta voisimme rakentaa entistä isompia hankekokonaisuuksia tai sitten olemme päättyneiden hankkeiden aineistoista julkaisseet tieteellisiä artikkeleita. Rahoitetut hankkeet tarjoavat erinomaisen kasvupohjan maakunnan TKI-toiminnalle”, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila ja vararehtori Elina Varamäki iloitsevat.

Varamäen mukaan tähän mennessä tutkimusrahastosta on jaettu 460 000 euroa kolmessa eri haussa. Myös kolme kansainvälistä tutkijavaihtoa on saanut tuen rahastosta.

Tällä hakukierroksella tuettiin seuraavia tutkimushankkeita:

  • Eteläpohjalaisten terveyttä edistävät elintavat ja terveyskäyttäytyminen
  • Autonomiset ajoneuvot
  • Tilitoimistot ja pk-yritysten vastuullisuusraportointi
  • Kivunhoidon teknologia
  • Etelä-Pohjanmaan matkailun ennakointi
  • Digitaalisen terveyden lukutaidon osaamisvaatimukset
  • Ulkomaalaistaustaisten hoitajien perehdyttäminen ja integrointi
  • Ravitsemusterveyden edistäminen hyvinvointialueilla
  • Aistisimulaation vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen

Lisätietoja:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu:
vararehtori Elina Varamäki
elina.varamaki@seamk.fi
040 8305 189

Töysän Säästöpankkisäätiö:
hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki
040 042 5853

asiamies Pasi Sydänlammi
pasi.sydanlammi@omasp.fi
045 657 5506

**

Oma Säästöpankki Oyj, Suomen suurin säästöpankki on aidosti suomalainen valtakunnallinen pankki, jossa päätökset tehdään paikallisesti. Asiakkaillemme tarjoamme paikkakunnan parasta pankkipalvelua konttoreissa ja digitaalisissa palvelukanavissa. Lupaamme pitää pankin vakavaraisuuden erinomaisella tasolla ja toimialan parhaimmistoon kuuluvan kannattavuuden korkeana. Hyvästä tuloksesta palautuu osa asiakkaitamme lähellä oleville yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin kahdeksan säästöpankkisäätiön ja kahden Oma osuuskunnan kautta. Ne tukevat vaikutusalueidensa hyvinvointia, taloutta ja elinvoimaisuutta. Lähellä ja läsnä omasp.fi

SeAMK on monialainen, 5000 opiskelijan ja 420 työntekijän yhteisö – kansainvälinen ja yrittäjähenkinen korkeakoulu kasvattamassa osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia. SeAMKin 21 AMK-koulutuksesta sekä 13 ylemmästä AMK-koulutuksesta valmistuu tutkintoon vuosittain noin tuhat opiskelijaa. Avoimia korkeakouluopintoja tarjoamme vuosittain satoja opintojaksoja eri aloilta. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme vahvuusalat ovat ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. Tutkimus- ja kehittämishankkeita SeAMKissa on vuosittain käynnissä noin 130, joista merkittävä osa saa kansainvälistä rahoitusta. Tutkimuksen, innovaatiotoiminnan sekä opetuksen tiivis yhteistyö takaa laadukkaan koulutuksen ja asiantuntevat palvelut. seamk.fi