SeAMKissa on siirrytty sähköisiin tutkintotodistuksiin

SeAMK onnittelee!

SeAMK jakaa ensimmäiset sähköiset todistukset valmistuville opiskelijoille 2.4.2024 alkaen. Sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoa vauhditti Kansallisarkiston määräys arkistoida pysyvästi säilytettävät dokumentit ainoastaan sähköisessä muodossa. 

Loppukeväästä, 2.4.2024 alkaen, SeAMKista valmistuvat opiskelijat saavat sähköisen tutkintotodistuksen paperisen sijasta, ja jatkossa sähköinen versio on ainut alkuperäinen ja virallinen tutkintotodistus. Aikaisemmin tutkinnon saaneet eivät voi saada sähköistä tutkintotodistusta takautuvasti.

Sähköinen tutkintotodistus on luonnollinen siirtymä digitaalisuuteen. Käyttöönotto toteuttaa myös SeAMKin digitalisaatiotavoitteita sekä korkeakoulujen Digivisio 2030-hankkeen tavoitteita. Useimmat ammattikorkeakoulut ovat jo aiemmin korvanneet paperiset tutkintotodistukset sähköisillä, ja nyt käytännön syistä myös SeAMKin on siirryttävä sähköisiin tutkintotodistuksiin.

Kansallisarkiston määräys vauhditti käyttöönottoa

Sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoa on vauhdittanut Kansallisarkiston määräys suomalaisille korkeakouluille arkistoida pysyvästi säilytettävät dokumentit, joita tutkintotodistukset ovat, jatkossa ainoastaan sähköisessä muodossa. SeAMKin sähköiset tutkintotodistukset on toteutettu EU:n PAdES-LTA standardin mukaisesti, jonka avulla sähköisesti allekirjoitetut dokumentit ovat pitkäaikaisarkistoitavia. LTA:lla tavoitellaan pitkäikäisintä säilytysaikaa, joka on vain mahdollista sähköiselle allekirjoitukselle.  Tutkintotodistuksia säilytetään SeAMKin sähköisessä arkistossa. Jos sähköinen todistus katoaa opiskelijalta, uuden sähköisen alkuperäisen todistuksen voi pyytää tilalle.

Mikä on sähköinen tutkintotodistus?

Sähköinen tutkintotodistus on pdf-tiedostomuodossa oleva todistus, jonka rehtori on allekirjoittanut sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston sähköisen varmenteen avulla. Sähköisen varmenteen myötä tutkintotodistus on luotettavampi ja tietoturvallisempi kuin paperisen todistuksen paperiset tai pdf-muotoiset kopiot. Todistuksen aitouden pystyy helposti tarkistamaan sähköisen tutkintotodistuksen kautta verkossa, joko Digi- ja väestötietoviraston asiakirjan tarkastuspalvelussa tai SeAMKin Atomi Validator -palvelussa. Sähköinen tutkintotodistus ennaltaehkäisee näin todistusten väärentämistä.

Sähköiset todistukset ovat laajasti hyväksyt kansainvälisesti. Sähköinen tutkintotodistus on EU:n tasolla hyväksytty dokumentti, jonka varmenne vastaa eIDAS- (EU) -asetusta ja täyttää hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen vahvimman tason vaatimukset (QES-taso). SeAMKin sähköinen tutkintotodistus on osa Atomi-palvelua, jonka toteuttaja on suomalainen Studyo Oy.

Sähköinen tutkintotodistus arjessa

Sähköinen tutkintotodistus on käytännöllinen. Se helpottaa arkea todistuksen säilyttämisessä, opiskelu- tai työpaikkaa hakiessa tai asioinnissa muiden tahojen kanssa, koska todistus on valmiiksi sähköisessä muodossa. Sähköistä tutkintotodistusta ei tarvitse erikseen todistaa oikeaksi, sillä jokainen tallennettu sähköinen todistus on virallinen, alkuperäinen tutkintotodistus, jonka aitouden voi tarkistaa kuka tahansa, jolle todistus on toimitettu.

Muutos sähköiseen tutkintotodistukseen sujuvoittaa valmistumisen prosessia. Opiskelija saa todistuksen kätevämmin itselleen, sillä todistuksen tekeminen, allekirjoittaminen ja lähettäminen sähköisessä muodossa on nopeaa. Opiskelija pääsee lataamaan todistuksen itselleen sähköpostiin saamansa linkin kautta. Ulkoasultaan sähköinen tutkintotodistus on samalla kokenut SeAMKissa uudistuksen Sähköinen tutkintotodistus vähentää tulostamista ja on siten ekologinen ja kestävä.