Selvitys: Suomalaisilla perheyrityksillä on muita yrityksiä vahvempi ote kehittämiseen – ja se tekee kriiseissä hyvää

The renewed organization will increase agility and SeAMK-level operations

Suomalaiset perheyritykset panostavat liiketoimintansa kehittämiseen keskimäärin enemmän kuin muilla tavoin omistetut yritykset, kertoo uusi selvitys. Perheyritysten hallitukset ja johtoryhmät ovat olleet koronapandemian oloissa muita yrityksiä aktiivisempia ja perheyritykset ovat myös vastustuskykyisempiä yllättävissä kriiseissä kuten omistajan sairastuessa tai kuollessa äkillisesti.

Tulokset käyvät ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMKin selvityksestä, jonka aineistona on valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin laaja kyselytutkimusdata.

“Selvitys tuo kiinnostavan lisän aiempaan tutkimustietoon. Perheyritysten sitoutuminen pitkäaikaisiin investointiohjelmiin, tiivis hallitus- ja johtoryhmätyöskentely ja korkea vastustuskyky shokeille ovat Suomelle erityisen tärkeää juuri nyt. Perheyritykset pitävät talouden selkärankaa koossa myös kaikkien kriisien aikana, jota olemme jo kaksi vuotta eläneet, eikä loppua näy”, sanoo selvitystä johtanut SeAMKin vararehtori, dosentti Elina Varamäki.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä, ne työllistävät noin 40 prosenttia yrityssektorin työntekijöistä ja luovat noin 30 prosenttia yrityssektorin jalostusarvosta.

Erityisesti sukupolvenvaihdosta suunnittelevat perheyritykset panostavat enemmän sekä uuden että olemassa olevan kehittämiseen. Mitä useampia sukupolvenvaihdoksia on takana, sitä enemmän yrityksessä panostetaan tulevaisuuteen.

Selvityksen mukaan perheyritysten ylisukupolvinen luonne johtaa siihen, että kehittämistyötä tehdään pitkällä aikajänteellä, vaikka yrittäjä olisi lähestymässä omaa eläkeikäänsä. Muissa yrityksissä omistajan eläkeiän lähestyessä kehitystyöhön panostetaan vähemmän, vaikka tähtäimessä tyypillisesti onkin yrityksen myynti.

Lähde: SeAMK selvitys ”Perheyritykset omistajanvaihdosbarometrissa”, 2022

Hallitus ja johtoryhmä aktiivisina koronakriisissä

Vastauksista voi johtaa nyrkkisäännön, jonka mukaan mitä vanhempi perheyritys on, sitä enemmän hallitus- ja johtoryhmätyöhön panostetaan. Lisäksi viime vuosina koronapandemian aiheuttamissa kriisioloissa perheyritysten hallitukset ja johtoryhmät ovat osoittaneet vahvempaa aktiivisuutta.

Lähde: SeAMK selvitys ”Perheyritykset omistajanvaihdosbarometrissa”, 2022

Perheyritykset kokevat olevansa myös vahvempia äkillisissä kriiseissä. Perheyrityksistä 29 prosenttia näkee, että toiminnan jatkamisessa olisi merkittäviä ongelmia, jos omistaja joutuisi luopumaan kuoleman tai vakavan sairauden takia. Kaikista yrityksistä näin näkee 38 prosenttia.

Jatkajan löytyminen kriittinen kysymys

Perheyritysten liiketoiminnan jatkuminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Kansallisen omistajanvaihdosfoorumin tuoreimman raportin mukaan Suomessa alasajo uhkaa jopa 25 000 yritystä, jos jatkajaa tai ostajaa ei löydy.

SeAMKin selvityksen mukaan noin kolmannes perheyrityksistä näkee, että yritys siirtyy todennäköisimmin nuoremmalle sukupolvelle nykyisen johdon luopuessa päävastuusta. Kaksi viidestä perheyrittäjästä näkee liiketoiminnan siirtyvän aikanaan perheen ulkopuoliselle ja noin neljännes arvioi, että yritystoiminta loppuu kokonaan.

“Toivon, että tämä selvitys aktivoi poliittiset päättäjät näkemään, kuinka tärkeää onnistuneet omistajanvaihdokset ovat Suomelle. Vain jos yritykset jatkavat joko seuraavalle sukupolvelle tai uudelle omistajalle, niistä voi kasvaa keskisuuria ja edelleen suuria yrityksiä”, Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen sanoo.

Aika luopua Suomessa perintö- ja lahjaverosta

Raportti suosittelee, että myös perheyrityksiä pitäisi herätellä nykyistä voimakkaammin ja riittävän ajoissa sukupolvenvaihdoksen tai muun omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Lisäksi perheyritysten valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen edellyttää myös aivan omanlaistaan koulutusta ja valmennusta

“Yrittäjyyskasvatus keskittyy Suomessa yleensä yrityksen perustamiseen. Yritysten ostaminen ja perheyritysten jatkaminen pitäisi olla vahvemmin esillä yhtenä vaihtoehtona. SeAMKissa olemme rakentaneet myös Jatkajakoulu-konseptin perheyritysten lapsille. He voivat opintojensa aikana valmentautua tulevaan sukupolvenvaihdokseen ja perheyrityksen tulevaan johtamiseen. Toivottavasti voimme levittää tätä konseptia muihinkin oppilaitokseen”, Varamäki sanoo.

Edelleen raportti suosittelee, että Suomessa olisi aika luopua perintö- ja lahjaverosta kaikenkokoisissa yrityksissä. Pienten perheyritysten sukupolvenvaihdokset on kohtuullisen hyvin turvattu säädösympäristön puolesta verohuojennuksilla. Keskisuuret ja suuret perheyritykset ovat erilaisessa tilanteessa ja huomattavasti haastavammassa tilanteessa. Kuitenkin yhteiskunta tarvitsisi kipeästi lisää myös keskisuuria yrityksiä (Mittelstand-yrityksiä), jotka ovat s<uomalaisten omistuksessa. Perheyritykset ovat kaikkein potentiaalisimpia siirtymään Mittelstand-kokoluokkaan, mikäli ne voisivat nykyistä enemmän käyttää verotukseen meneviä veroja kehittämiseen

Etelä-Pohjanmaan perheyrityksissä enemmän sukupolvenvaihdosaikomuksia mutta toisaalta myös lopettamista suunnittelevia perheyrityksiä

Etelä-Pohjanmaalta selvitykseen vastasi 136 perheyritystä. Sukupolvenvaihdosaikomukset olivat eteläpohjalaisissa perheyrityksissä kaksi prosenttiyksikköä paremmat (33 %) kuin Suomessa keskimäärin (31 %) mutta toisaalta yli 55-vuotiaista perheyrittäjistä yrityksensä lopettamista suunnitteli 5 prosenttiyksikköä enemmän (28 %) kuin Suomessa keskimäärin (23 %). Etelä-Pohjanmaalla koettiin tulevat omistajanvaihdoshaasteet jonkin verran pienemmäksi kuin Suomessa keskimäärin, mutta yrityksestä luopumisen henkistä vaikeutta pidettiin jonkin verran suurempana haasteena kuin muualla. Selvitys osoitti myös, että Etelä-Pohjanmaalla panostetaan jonkin verran vähemmän yrityksen kehittämiseen, strategiseen suunnitteluun sekä hallitustyöskentelyyn kuin Suomessa keskimäärin.

Tutkimuksesta

Kyselyä välittivät jäsenilleen ja asiakkailleen Suomen Yrittäjät (SY), Elinkeinoelämän keskusliitto EK (EK), Perheyritysten liitto (PL), Finnvera, Suomen Uusyrityskeskukset (SUK), Suomen Yrityskaupat Oy ja Suomen Yrityskummit. Kaikkiaan kyselyyn saatiin 2 333 vastausta. Yli 55-vuotiaita vastaajia oli 1 288 ja 55-vuotiaita tai sitä nuorempia 1 045

Yhteensä kyselyyn vastasi 2 333 yritystä, joista perheyrityksiä on 1232. Omistajanvaihdosbarometri on toteutettu neljä kertaa vuodesta 2012 lähtien. Ensimmäistä kertaa aineistosta analysoitiin perheyritysten tulokset erikseen.

Linkki julkaisuun: https://www.theseus.fi/handle/10024/779768

Yhteystiedot:

Vararehtori, dosentti
Elina Varamäki
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
elina.varamaki@seamk.fi

040 830 5189