Seurantatulokset: Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen on SeAMKissa korkealla tasolla

Luennoitsija puhuu auditorioyleisön edessä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on sijoittunut korkeimmalle tasolle eli tasolle 5 tuoreissa Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan 2022 tuloksissa. Seurannan avulla on kartoitettu avoimen tieteen ja tutkimuksen tilaa Suomessa. Sen avulla on myös tarkoitus tukea organisaatioiden oman avoimuuden edistämistä. Keväällä 2022 toteutettuun verkkokyselyyn vastasivat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä 83 prosenttia tutkimuslaitoksista.

SeAMKin kokonaisarvosana muodostuu osakokonaisuuksien (Toimintakulttuuri, Julkaiseminen, Aineistot ja tutkimusinfrat sekä Oppiminen) arvioinnin perusteella. Eri osa-alueilla on vielä kehitettävää, mutta systemaattinen työ ja panostukset avoimen tieteen eteen näkyvät jo SeAMKin tuloksissa. Kokonaisuutenakin suomalaiset korkeakoulut pärjäsivät hyvin: Suurin osa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista saavutti seurannassa erittäin hyvät tai erinomaiset tulokset.

”On erittäin palkitsevaa, että pääsimme arvioinnissa korkeimmalle tasolle. Tämä ei kuitenkaan ole sattumaa, vaan on tulosta pitkäjänteisestä yhteistyöstä, jota on meillä tehty usean alan asiantuntijoiden voimin.”, SeAMKin tutkimus- ja innovaatiojohtaja Seliina Päällysaho kertoo.

Kansainvälinen Avoin tiede -liike pyrkii tekemään monikielisestä tieteellisestä tiedosta kaikille avoimesti saatavaa ja uudelleenkäytettävää, lisäämään tieteellistä yhteistyötä ja tiedonjakamista tieteen ja yhteiskunnan hyväksi sekä avaamaan tieteellisen tiedon luomisen, arvioinnin ja levittämisen prosesseja yhteiskunnallisille toimijoille sekä yrityksille myös perinteisen tutkimusyhteisön ulkopuolella.

Pitkäjänteinen työ avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi näkyy tuloksissa

Seurannan tulokset muodostavat kattavan kokonaiskuvan suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen tilasta. Suurin osa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista saavutti erittäin hyvät tai erinomaiset tulokset.

Korkeakoulujen tulokset eivät eronneet toisistaan niiden maantieteellisen sijainnin, koon tai monialaisuuden seurauksena. Tutkimuslaitoksista keskisuuret menestyivät parhaiten.

Yliopistot saavuttivat aineistojen avoimuudessa erinomaisen asteen, mutta jäivät tyydyttävälle asteelle avoimessa oppimisessa. Ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten suoriutuminen osa-alueiden välillä oli tasaisempaa. Eniten kehitettävää oli avoimen oppimisen ja vastuullisen arvioinnin alueilla.

Lisätietoja:

Seliina Päällysaho
Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, FT, KTM, AmO
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 830 2199
seliina.paallysaho@seamk.fi

Aiheesta lisää: 

Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta SeAMKissa

Seurannan 2022 tulokset avoimen tieteen ja tutkimuksen verkkosivuilla

Mitä on avoin tiede?

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) sihteeristö edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumista Suomessa tukemalla avoimen tieteen koordinaation asiantuntijatyötä sekä tekemällä monikanavaista viestintää, tapahtumatuotantoa ja kehittämistä. Sihteeristö vastaa esimerkiksi avointiede.fi-uutissivuston, avoimen tieteen uutiskirjeen sekä avoimen tieteen asiantuntijatyöhön liittyvien tapahtumien tuottamisesta ja palkintojen jakamisesta niiden yhteydessä. Lisäksi sihteeristön vastuulla ovat avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan toteuttaminen, avoimen tieteen kansallisen koordinaation kokonaisuuden hallinta sekä kansainvälisten suhteiden ylläpito. AVOTT-sihteeristö on osa Tieteellisten seurain valtuuskuntaa (TSV).