SONet BOTNIA/SeAMK mukana rahoituksen saaneessa sosiaalityön tutkimushankkeessa | SeAMK

SONet BOTNIA/SeAMK mukana rahoituksen saaneessa sosiaalityön tutkimushankkeessa

kategoria: Yrityksille

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle valtionavustuksen Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) -nimisen tutkimushankkeen toteuttamiseen. Tutkimus toteutetaan 10/2021–9/2023 ja siinä ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti ja SONet BOTNIA/SeAMK Oy.

Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista asiantuntijuutta lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan, jotta palvelutarpeen arviointi ja käytettävät menetelmät vastaavat maahanmuuttajaperheiden tarpeisiin ja noudattavat Lasten oikeuksien sopimusta.

Tutkimuskohteena maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelun erityiskysymykset

Käytännössä tutkimushankkeessa tarkastellaan lastensuojelun asiakkaiden taustoihin liittyviä riskitekijöitä kodin ulkopuolelle sijoittamiselle ja asiakkaiden palvelupolkuja vuosina 2005–2015 sekä kerätään heidän kokemuksiaan tuen tarpeista. Lisäksi sosiaalityöntekijöiltä kysytään asiantuntijuuden kehittämistarpeista.

”Aiempi kansainvälinen tutkimus osoittaa, että maahanmuuttotaustaiset lapset ja nuoret ohjautuvat erityisesti sijaishuoltoon valtaväestöä todennäköisemmin. Aiomme nyt tutkia maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelun erityiskysymyksiä, kuten vanhempien taustoihin liittyviä lasten sijoittamiseen johtavia riskitekijöitä, kotoutumisajan lastensuojelua, turvapaikanhakijoina tulleiden perheiden ja yksin alaikäisinä tulleiden lastensuojelua, sijaishuoltoa ja toisen sukupolven erityiskysymyksiä”, sanoo tutkimuksen johtaja Kati Turtiainen. Hän on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön yliopistonlehtori ja maahanmuuttotyön tutkimuksen dosentti.

Lue koko tiedote Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sivuilta: https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/ajankohtaista/chydeniuksen-sosiaalityon-tutkimushankkeelle-stm-rahoitus