SONet BOTNIA, SeAMK osatoteuttajana THL:n valtakunnallisessa hankkeessa – lastensuojelun jälkihuollon sekä yksin maahan tulleita nuoria kannustetaan vaikuttamaan palveluidensa parantamiseen | SeAMK

SONet BOTNIA, SeAMK osatoteuttajana THL:n valtakunnallisessa hankkeessa – lastensuojelun jälkihuollon sekä yksin maahan tulleita nuoria kannustetaan vaikuttamaan palveluidensa parantamiseen

kategoria: Yrityksille

Uusi hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Sen keskeisenä tavoitteena on osallistaa nuoria heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) –nimisessä hankkeessa kerätään myös tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista tiedonkeruilla kunnista. Palveluiden parissa toimivia ammattilaisia valmennetaan lisäksi jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan tulleiden nuorten tarpeiden kohtaamiseen. Entistäkin kattavammalla yhteistyöllä helpotetaan nuorten pääsyä palveluihin ja oikeanlaisen tuen löytymistä sekä annetaan entistä parempaa tukea nuorille esimerkiksi arjen hallinnassa sekä työ- tai opiskelupaikan löytymisessä.

”Näin edistetään lastensuojelun jälkihuollon sekä kotoutumislain mukaisten tukipalveluiden toteutumista. Kummatkin lait uudistettiin viime vuonna ja jälkihuoltoon oikeuttava ikäraja nousi 21 ikävuodesta 24-vuotiaisiin”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tanja Hirschovitz-Gerz THL:stä.

Jälkihuollon rakennemuutoksen valmistelu edellyttää monitasoista ja monialaista kehittämistyötä.

”Paikallisesti ja alueellisesti kehittämispilotteja toteutetaan kuudessa maakunnassa noin 20 kunnassa. Hankkeeseen tulee osallistumaan noin 200 nuorta”, hän jatkaa.

Valtakunnallisesta YEE-hankkeesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Pesäpuu ry:n, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa. SONet BOTNIAn neljän maakunnan alueella tapahtuvan osatoteutuksen ESR-rahoitus on noin 407 000 euroa.

SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki iloitsee hankkeen saamasta rahoituksesta ja työn alkamisesta. Hänen mukaansa ikärajan nostaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita parempia palveluita.

”Tämä johtuu siitä, että nuoria ei aina tavoiteta tai he eivät saa tai vastaanota tukea ja palveluja. Aikuistumisen tuen palvelut ovat usein hajallaan ja kuntien palvelut on eri tavoin toteutettu. Kokoavaa ja uudistavaa kehittämistyötä tarvitaan ja nyt pohjalaismaakuntien kunnat saavat mahdollisuuden olla kehittämistyön kärjessä.”

Kolmivuotinen hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Rahoitus myönnettiin osana Sosiaali- ja terveysministeriön koronasta toipumisen hankehakua.

Lisätietoja:

Lisätietoja hankkeesta

SONet BOTNIAn osatoteutus:

Arto Rautajoki
kehitysjohtaja
arto.rautajoki@seamk.fi
+358408300366

Hanke kokonaisuudessaan:

Tanja Hirschovits-Gerz
projektipäällikkö
THL
puh. 029 524 7954
etunimi.sukunimi@thl.fi