Talousneuvolan kokeilu alkaa Seinäjoella – matalan kynnyksen tukea raha-asioiden hoitoon | SeAMK

Talousneuvolan kokeilu alkaa Seinäjoella – matalan kynnyksen tukea raha-asioiden hoitoon

kategoria: Yleinen
Hankkeen logo. Vihreä euron kolikko menossa vihreään taskuun.
TASKU-hankkeen logo

Seinäjoella alkaa kokeilu arjen talouskysymyksiin neuvoja ja ohjausta antavasta Talousneuvola -mallista. Talousneuvolan perusajatus on tarjota kaupunkilaisille matalan kynnyksen talousneuvontaa. Palveluun voi saapua pienten tai isompien talouskysymysten askarruttaessa mieltä. Ratkaisuja kysymyksiin etsitään yhdessä Talousneuvola-tiimin kanssa, joka koostuu talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaalipalvelujen työntekijöistä.

Talousneuvolan tavoitteena on auttaa ihmisiä arjen talousasioissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tarjota tukea oman talouden hallinnassa ja ehkäistä velkaantumisen syntymistä tai syvenemistä. Taustalla on ajatus, että huolimatta tilanteen vaikeudesta, aina on mahdollista tehdä jotain. Talousneuvola toimii matalan kynnyksen palveluna ilman ajanvarausta, joten mieltä askarruttaviin kysymyksiin voi saada ratkaisun ja huojennusta hyvinkin nopeasti.

Talousneuvola-malli on kehitetty Tampereen kaupungin ja oikeusministeriön Ennakoivan taloushankkeen yhteistyönä vuoden 2020 aikana ja hyvän vastaanoton vuoksi mallia ollaan levittämässä eri kaupunkeihin Ennakoivan taloushankkeen tuella. Seinäjoen lisäksi kokeilu on alkamassa myös Oulussa. Talousneuvola-mallia tullaan kokeilemaan aluksi kevään 2021 ajan. Toiminnasta kerätään palautetta ja sen pohjalta kehitetään mallia edelleen tarpeita vastaavaksi. Talousneuvola aukeaa 15.1.2021 Toimintojen talolla ja on siitä lähtien avoinna joka toinen perjantai klo 10-14 välisenä aikana.

Talousneuvola-mallia on kehitelty yhtenä ratkaisuna suomalaisten korkeaan velkaantumiseen ja myös ylivelkaantumiseen. Asiakastiedon tilastojen mukaan lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Ylivelkaantuneiden määrä on todellisuudessa tätä korkeampi, sillä kaikilla ylivelkaantuneilla ei ole merkintää maksuhäiriöistä. Jotta velkaantumistilanne ei pahenisi, tarvitaan nopeasti saatavilla olevia palveluja, josta on mahdollista saada talousohjausta ja -neuvontaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa yhtenä tavoitteena on kehittää kansalaisten talousosaamista ja parantaa ylivelkaantuneiden mahdollisuutta avunsaantiin. Näihin tavoitteisiin pyritään lisäämällä poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäisemiseksi. Nämä tavoitteet toteutuvat myös Talousneuvola-mallissa, jossa pyritään yhdistämään ja hyödyntämään eri alojen ammattilaisten asiantuntemusta.

Seinäjoella alkava kokeilu toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen kaupungin yhteisen TASKU-hankkeen sekä Talous- ja velkaneuvonnan yhteistyönä. TASKU-hanke on ESR-rahoitteinen kehittämishanke ajalla 2/2020 – 1/2023.

Lisätietoja:

Anu Aalto, TASKU-hanke / projektipäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 680 7524, anu.aalto@seamk.fi