Traumainformoidun positiivisen pedagogiikan -ohjaajakoulutuksen perusteet (TIPP-ohjaaja™) 5 op

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sote-, rise- tai kasvatusalan ammattilaisille, joilla on osoittaa perustason osaamista traumainformoidusta työotteesta (esim. TRAKON-hankkeen tai LAB-ammattikorkeakoulun traumainformoidun työotteen koulutuksiin osallistuminen tai iloajatoivoa.fi verkkokoulutuksen suorittaminen).

Milloin ja missä

13.9., 20.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11. ja 13.12.2024 klo 13.00-16.15 (sis. 15 min tauon). Koulutus järjestetään Zoomissa etänä. Saat linkin ilmoittamaasi sähköpostiin lähempänä koulutusta.

Koulutuksen esittely

Vastalääkettä lasten ja nuorten tyydyttämättömiin tarpeisiin ja haitallisiin kokemuksiin on terapeuttisten periaatteiden integroiminen kaikkeen ihmistyöhön (sote, rise, kolmas sektori) ja erityisesti lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käytäntöihin.
On mahdollista luoda lapsen ja perheiden ympärille turvallisia tiloja inhimilliselle kasvulle, jälkitraumaattiselle oppimiselle ja resilienssin vahvistumiselle. Se vaatii meiltä ammattilaisilta erityisesti itsekasvatusta ja kykyä luoda ympärillemme turvallisia tiloja.
Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka on sen ymmärtämistä, että väkivallan ja muiden odottamattomien haitallisten tilanteiden aiheuttama inhimillinen kärsimys ovat osa ihmiselämää. Haavoittumisen traumatisoivia vaurioita voi korjata turvan, myötätunnon ja toivon vahvistamisen kautta.
Tähän me tarvitsemme lisää valmentajia ja kouluttajia, jotka kykenevät työskentelemään sydänyhteydestä käsin ravitsevien ihmissuhteiden luomiseksi.
Tällä hetkellä panostetaan turhankin paljon voimavaroja lasten ja ihmisten korjaamiseen, kun juurisyyt löytyvät ihmisten välisistä suhteista. Parhaimmillaan traumainformoitu lähestymistapa voi johtaa paitsi lasten, vanhempien ja ammattilaisten myös yhteisöllisen resilienssin vahvistumiseen. Tässä koulutuksessa saat perusvalmiudet traumainformoidun positiivisen pedagogiikan ohjaamiseen.

Tavoite

Saada perusvalmiudet traumainformoidun työotteen ohjaajuuteen.

Sisältö

• Osallistuja osaa integroida omaan työhönsä perustaidot traumainformoidusta työotteesta.
• Osallistuja oppii viemään perustietoa ja taitoja traumainformoiduistakäytännöistä omaan työtiimiinsä ja työyhteisöönsä.
• Osallistuja tuntee perusmallit (TIPP-malli, SAMHSAnmallit, suomalaisia muita malleja) traumainformoidusta työotteesta.
• Osallistuja ymmärtää, miten turva, toivo ja myötätunto voidaan yhdistää väkivalta- ja traumatietoisuuteen yksilöitä ja yhteisöjä eheyttävällä tavalla. Hän ymmärtää myös oman kasvun ja hyvinvoinnin merkityksen turvallisten tilojen luomisessa.

TIPP-ohjaajakoulutus sisältää etänä tapahtuvaa reaaliaikaista opetusta Zoomissa ja lisäksi kirjallisen lopputyön.

Kouluttajat

Minna Katajamäki, varhaiskasvatuksen opettaja, tunnetaito-ohjaaja, nepsy-valmentaja ja Kati Sarvela, HLL, terapeutti, traumakouluttaja.

Hinta

620 € + voimassa oleva alv.

Haku

viimeistään 20.8.2024, sähköisellä hakulomakkeella https://www.lyyti.in/TIPPohjaaja_5_op_S24

Peruutusehdot

Hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä hakuajan päätyttyä viimeistään 28.8.2024. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa koulutuspaikka vastaan viimeistään 3.9.2024, minkä jälkeen hakeminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakeminen katsotaan peruutetuksi. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana sähköpostiin lähetetyn hakuvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse taydennyskoulutus@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä. Mikäli koulutukseen hyväksytylle tulee este osallistua koulutukseen ennen koulutuksen alkamista, koulutuksen osallistumiskustannuksista vastaavasta organisaatiosta voidaan osoittaa koulutukseen toinen hakija. Organisaation osoittama hakija voidaan hyväksyä koulutukseen edellyttäen, että hakija täyttää määritellyt hakukriteerit. Mikäli koulutukseen otetaan hakijoita varasijoille, vapautuvat paikat täytetään kuitenkin ensisijaisesti varasijajärjestyksessä. SeAMK ei vastaa osallistujalle koulutukseen osallistumisen peruuntumisesta aiheutuvista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja

Henkilökuva.

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484