Valitse tekniikan ala!

Tule opiskelemaan tekniikkaa SeAMKiin! Tutustu ura- ja opiskelutarinoihin ja löydä oma kutsumuksesi tekniikan alan monipuolisista tehtävistä. Tekniikan alan toimijat oikeasti muuttavat ja kehittävät maailmaa, tule mukaan!

Tämä sivusto on suunnattu niin hakijoille kuin myös opoille ja uraohjaajille. Löydät sivustolta tekniikan alavalintaan liittyviä pohdintatehtäviä ja matemaattista osaamista testaavia pulmatehtäviä, tietoa pääsykokeista ja hakemisesta sekä alan vetovoimaan liittyvää materiaalia.

Voit tutustua myös “tekniikan alan virtuaaliopoon”, jonka johdolla pääset pohtimaan tekniikan alaa uramielessä. Pääset virtuaaliopon ohjaukseen alla olevasta painikkeesta.

 

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan opinnoissa voit suuntautua kone- tai sähköautomaatioon. Koneautomaatiossa opit automaattisen koneen tai tuotantolinjan suunnittelun, ohjelmoinnin, simuloinnin ja valmistuksen periaatteet. Sähköautomaatiossa keskityt sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ohjelmointiin ja simulointiin.

Automaatiotekniikan opinnoissa on mahdollisuus kaksoistutkintoon, jossa saat suomalaisen insinööritutkinnon lisäksi saksalaisen tutkinnon. Yhteistyökorkeakoulumme toimii Asschaffenburgissa, Saksassa.

Tule opiskelemaan merkityksellistä alaa, jossa helpotat ihmisten elämää ja toimit edelläkävijänä automaation kehityksessä! Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Bio- ja elintarviketekniikka

Bio- ja elintarviketekniikan opinnoissa pääset vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset suuhunsa laittavat. Pääset tekemään merkityksellistä työtä esimerkiksi uusien elintarvikkeiden kehitystyössä, ruokaturvallisuuden parissa tai vaikkapa prosessien kehittämisessä. Insinöörin työkenttä on todella laaja ja monipuolinen, ja kaikille löytyy juuri se oikea, merkityksellinen asia, jonka parissa työskennellä. Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Konetekniikka, kone- ja tuotantotekniikka

Konetekniikan opinnoissa voit suuntautua auto- ja työkonetekniikkaan tai konetekniikkaan.

Konetekniikan opinnoissa opiskelet tuotantotekniikkaa ja koneensuunnittelua ja lisäksi voit valita teknillistä mekaniikkaa, materiaalisuunnittelua tai automaatiojärjestelmien opintoja. Opinnoissa on mukana myös ripaus kaupallisuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä kursseja.

Iso osa opinnoista tehdään Projektipajassa, jossa ratkotaan yrityksiltä tulevia aitoja toimeksiantoja. Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Konetekniikka, auto- ja työkonetekniikka

Konetekniikan opinnoissa voit suuntautua myös auto- ja työkonetekniikkaan.

Auto- ja työkonetekniikan opinnoissa tutustut autotekniikkaan, autoelektroniikkaan sekä työkonetekniikkaan. Myös autotekniikan opinnoissa on mukana kaupallisuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä kursseja.

Iso osa opinnoista tehdään Projektipajassa, jossa ratkotaan yrityksiltä tulevia aitoja toimeksiantoja. Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Tietotekniikka

Tietotekniikan opinnoissa perehdyt ohjelmistotuotanto-osaamiseen, teollisen internetin sovelluksiin, tietoverkkoteknologioihin ja menetelmätaitoihin, kuten projektin- ja versionhallintaan sekä testaamiseen.

Syventävissä opinnoissa voit keskittyä lisäksi esimerkiksi palvelinteknologioihin, elektroniikka- ja sulautettuihin järjestelmiin tai vaikkapa verkkoliiketoimintaan. Vaihtoehtoisia syventävien opintojen moduuleja on useita.

Liiketoimintaosaaminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen seuraavat mukana läpi tutkinto-ohjelman ja antavat sinulle erinomaiset valmiudet toimia tietoteknisten asiantuntijatehtävien eturintamassa tai niin halutessasi myös yrittäjänä. Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Rakennustekniikka, insinööri (AMK)

Rakennustekniikan opinnoissa voit suuntautua tuotantotekniikkaan tai rakennesuunnitteluun.

Tuotantotekniikan opinnoissa opit tarjouslaskentaa, hankinta- ja sopimusasioita, aikataulutusta sekä laadunhallintaa. Saat vahvan perustan erilaisiin rakennustyömaan insinööritehtäviin.

Rakennesuunnittelussa perehdyt puu-, teräs- ja betonirakenteiden syventäviin opintoihin ja vaativan tason muodollisen pätevyyden suunnittelutöihin.

Rakennusalan työt ovat monipuolisia ja moninaisia. Jokaiselle löytyy kiinnostava kulma rakennusalan töihin ja urakehitykseen! Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Rakennusmestari (AMK)

Rakennusmestari on kunkku! Hän pitää rakennustyömaan langat käsistä ja huolehtii, että työmaa etenee sovitusti ja aikataulun mukaan. Rakennusmestarilla pitää olla kokonaisuuksien hahmottamisen kykyä ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Rakennusmestariopinnoissa saat kokonaiskatsauksen niin rakenteista, mekaniikasta kuin maa- ja pohjarakentamisesta kuin myös rakennushankkeen eri toiminnoista. Opit työlainsäädäntöä, tarjouslaskentaa, sopimuksia, aikataulutusta ja hankintatoimea sekä johtamista ja esimiestoimintaa.

Pätevistä rakennusmestareista on jatkuva pula, astu rohkeasti mielenkiintoiseen maailmaan! Lue lisää tutkinto-ohjelmasta!

Pääsykokeet ja hakeminen

Tekniikan alalle voi tulla valituksi suoraan todistuksella tai pääsykokeen kautta.

Pääsykokeessa on kaikille aloille yhteiset osiot: päätöksentekotaidot, englanti ja opetuskieli (suomi tai ruotsi).  Tekniikan alan pääsykokeessa testataan myös matemaattiset ja matemaattis-luonnontieteelliset taidot.

Tekniikan alalla on monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, joten jokaiselle löytyy varmasti mieluisa kiinnostuksen kohde. Alalla pärjää, jos osaa matemaattiset ja luonnontieteelliset perusasiat ja osaa soveltaa niitä. Sen lisäksi täytyy olla kykyä hahmottaa asioita ja ratkoa ongelmia. Tekniikan alan ihmisellä pitää olla taitoa ajatella ja kyseenalaistaa, analysoida ja pohtia.

Testaa taitosi!

Näiden tehtävien avulla saat käsitystä siitä, miten itse soveltuisit tekniikan alalle. Tekniikan alalla tarvitaan muun muassa loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja, matemaattista perusosaamista ja avaruudellista hahmotuskykyä.

Materiaaleja

Vetoa tekniikan aloille -hankkeessa on tuotettu erilaisia materiaaleja vetovoimatyöhön ja tekniikan alan kehittämiseen liittyen.

Vetoa tekniikan aloille -hanke

Teknologiateollisuus on huolissaan tekniikan alan ammatillisen koulutuksen heikosta vetovoimasta. Osaajapula on tekniikan alojen ykköshuoli. Samaan aikaan 2. ja 3. asteen oppilaitoksissa on hakijapulaa tekniikan aloilla.

Vetovoimaa tekniikan aloille -hanke pyrkii edistämään eteläpohjalaisten tekniikan koulutusalojen vetovoimaa, kuten automaatiotekniikka, autoala, kone ja tuotanto, logistiikka, puu ja rakentaminen, sähkö ja automaatio sekä bio- ja elintarviketekniikka.

Tavoitteena on löytää keinoja saada työvoimapulasta kärsiville aloille osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Siirtymisen vaiheiden sujuvoittamisen keinoja etsitään sekä eri kouluasteiden välillä että työelämään siirtymisessä kokeilemalla ja vertailemalla aiempiin toimenpiteisiin. Samalla haetaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan alueella. Osaajia lisätään myös edistämällä eri sukupuolten hakeutumista teknisille aloille, huomioimalla myös tekniikan alalla aliedustettuina olevat tytöt ja naiset, ja kannustamalla myös maahanmuuttajia hakeutumaan tekniikan aloille.

Keskeiseksi kehittämishaasteeksi on ilmennyt, että nuoret eivät koe saavansa riittävää ohjausta koulutukseen ja ammattiin liittyviin valintoihin. Opinto-ohjaajilla on tärkeä tiedon välittäjän rooli. Tämän vuoksi maakunnan opinto-ohjaajat otetaan mukaan vetovoimatyöhön, ja syvennetään heidän ymmärrystään tämän päivän tekniikan alasta ja ammatillisista mahdollisuuksista.

Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat erityisesti alueen yläkoulut ja lukiot. Lisäksi haetaan yhteistyömuotoja alueen muiden ammattioppilaitoksien kanssa, kuten Vuoksi, sekä Jami, joka toteuttaa Robocont-hanketta. Saman aiheen parissa työskentelevät eteläpohjalaiset VeTek- ja RoboCont-hankkeet toimivat yhteistyössä tekniikan vetovoiman eteen. Hankkeiden toimenpiteistä rakentuu yhteinen kokonaisuus, jonka kärkitavoite on lisätä teknologisten alojen vetovoimaa ja saada osaajia maakuntaan. Sisarhankkeilla on yhteinen ohjausryhmä ja yhteisiä asiantuntijaryhmiä.

Lisätietoja ja yhteydenotot

Helena Myllymäki

Lehtori

erikoisala: pedagogiikka, verkko-opetus, yritysviestintä, sisäinen viestintä, asiakaspalvelu

sähköposti

helena.myllymaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302208