Stipendit

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskeleville ja ammattikorkeakoulusta valmistuville myönnetään kevään ja syksyn valmistuvien juhlan yhteydessä stipendejä. Stipendin myöntämisen perusteena voi olla esimerkiksi opintomenestys tai aktiivinen toiminta korkeakouluyhteisön jäsenenä.

Tietoa stipendin lahjoittajalle

Halutessasi tukea SeAMKissa opiskelevia ja/tai ammattikorkeakoulusta valmistuvia, voit joko kartuttaa SeAMKin hallinnoimia stipendirahastoja tai lahjoittaa kertaluonteisen erillisstipendin/-stipendejä. Erillisstipendit voivat olla joko rahalahjoituksia tai tuotteita (esim. ammattikirjallisuutta tai pääsylippuja).

Kertaluonteinen erillisstipendi

  • Maksa sen jälkeen lahjoitus tilille:
    FI39 8119 9710 0197 63/Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.
    Maksusuorituksen viestikenttään tulee merkitä sana ”stipendilahjoitus” sekä lahjoittajatahon nimi virallisessa muodossaan.

Lahjoitus SeAMKin hallinnoimaan stipendirahastoon

  • Maksa sen jälkeen lahjoitus tilille:
    FI39 8119 9710 0197 63/Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.
    Maksusuorituksen viestikenttään tulee merkitä sana ”stipendilahjoitus” sekä lahjoittajatahon nimi virallisessa muodossaan.

Stipenditoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri antavat mielellään lisätietoja stipendilahjoituksen tekemisestä (yhteystiedot alla).

Tietoa stipendin saajalle

Stipendin saajalle ilmoitetaan myönnetystä stipendistä henkilökohtaisesti. Samalla stipendin saajaa pyydetään määräajan kuluessa ilmoittamaan stipendin maksamista varten tilitietonsa SeAMKin taloushallinnolle.

Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisellä lomakkeella – Stipendin saajan lomake – tai lähettämällä lahjakirjan yhteydessä olevan lomakkeen kirjepostina osoitteeseen:

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Taloustiimi
PL 412
60101 Seinäjoki

Yhteystiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun stipenditoimikunta

Hallintojohtaja Johanna Säilä-Jokinen (puheenjohtaja)
(johanna.saila-jokinen@seamk.fi; +358 40 570 8723)

Osaamisen kehittämisen päällikkö Mervi Lehtola (sihteeri)
(mervi.lehtola(a)seamk.fi; +358 40 830 2365

Huom. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen kattamiseksi myönnettävistä apurahoista voit lukea täältä.