WordPress-sisällönhallintajärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Panu Savolainen, Suunnittelija tietohallinto
040 830 4188
panu.savolainen(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Panu Savolainen, Suunnittelija tietohallinto
040 830 4188
panu.savolainen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

SeAMK WordPress -web-sisällönhallintajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun web-sisällönhallintajärjestelmään tallennetaan henkilötietoja alustan käyttöoikeuksia ja sivuilla näkyvien henkilökortteja varten. Lisäksi www.seamk.fi -sivustolla on käytössä henkilöhaku, jonne tallennetaan SeAMKin päätoiminen henkilökunta.

5. Rekisterin pitämisen peruste

 

5a. Rekisterin tietosisältö

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Käyttäjätunnus
  • Käyttöoikeusrooli
  • Sähköpostiosoite
  • Kuva
  • Erikoisasiantuntijuus (FI/EN)
  • Titteli
  • Puhelinnumero
  • Yksikkö

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön perustiedot noudetaan Active Directorysta ja muita tietoja ylläpidetään WordPress-järjestelmässä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojen ylläpitäminen on suojattu AD-tunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat rekisterissä käyttäjäoikeuksin rajatun ryhmän käytössä.

Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.