Toimialan kustannustaso himmentää koneyrittäjien tulevaisuuden näkymiä

Koneyrittäjien tulevaisuuden näkymissä keskeisin yritysten kehittymisen este on toimialan kustannustaso. Kolme neljästä (77 %) päätoimisista koneyrittäjistä pitää kustannustasoa merkittävänä tai erittäin merkittävänä kehittymisen esteenä. Toisaalta tulevaisuudessa nähdään myös vakautta. Henkilöstön määrän uskotaan säilyvän nykyisellä tasolla ja liikevaihto toimialan yrityksissä näyttäisi hieman kasvavan. Toimialan kustannustason haasteiden voittamiseksi yrittäjät panostavat kannattavuuden parantamiseen.

Tiedot käyvät ilmi Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa toteutetussa tutkimuksessa, jossa on selvitetty konealan yritysten tulevaisuuden näkymiä. Huhtikuussa päättyneeseen kyselyyn vastasi yhteensä 457 koneyrittäjää eri puolilta Suomea painottuen hankkeen toiminta-alueelle kolmessa maakunnassa: Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Enemmistöllä yli 55-vuotiaista yrittäjistä on tavoitteena sukupolvenvaihdos

Yli 55-vuotiaista päätoimisista koneyrittäjistä lähes puolet (48 %) tavoittelee sukupolvenvaihdosta, kun nykyinen yrittäjä luopuu päävastuusta yrityksessä. Sukupolvenvaihdosta toivovien prosenttiosuus on nyt tehdyssä tutkimuksessa huomattavasti suurempi kuin vuoden 2021 Omistajanvaihdosbarometrissa nähty tulos (tuolloin 20 %). Vastaavasti ero on yhtä suuri toisin päin ulkopuoliselle myynnin suhteen. Koneyrittäjistä vain joka viides (18 %) on myymässä ulkopuoliselle, kun Omistajanvaihdosbarometrissa myyntiä tavoitteli 44 % yrittäjistä.

Yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistunut asiantuntija Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta näkee tutkimusten tuloksista selkeän pääviestin konealan sekä muidenkin alojen yrittäjille: Tee omistajanvaihdossuunnitelma ja ole ajoissa yhteydessä neuvojaan tai asiantuntijaa.

”Omistajanvaihdossuunnitelma kannattaa todella tehdä tai päivittää. Ja vielä niin, että se olisi dokumentoitu eikä vain yrittäjän mielessä. Jos yrittäjällä on näkemys yrityksen toiminnan jatkumisesta vielä sen jälkeen, kun hän itse luopuu päävastuusta, on seurauksena useimmiten myös huomion kiinnittyminen yrityksen myyntikuntoon. Yrityksen myyntikunto puolestaan tarkoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja resursseja yrityksen kehittämiseen. Myyntikunnossa pidetty yritys on haluttu ja arvokas omistajanvaihdoksen kohde”, Juha Tall kannustaa.

”Omistajanvaihdosneuvojaan tai -asiantuntijaan yrittäjän on hyvä olla yhteydessä mieluummin ajoissa kuin myöhään. Tapaamiset omistajanvaihdosneuvojien ja -asiantuntijoiden kanssa auttaa yrittäjää kiinnittämään huomioita oikeisiin asioihin, vauhdittaa omistajanvaihdoksen etenemistä ja lisää omistajanvaihdoksen onnistumisen todennäköisyyttä”, Tall jatkaa.

Tutkimusraportti on julkaistu osoitteessa: Koneyrittäjien tulevaisuuden näkymät 2024 – Theseus

Lisätiedot

Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, juha.tall@seamk.fi 040-8680197.

Tutkimukseen vastasi maalis-huhtikuun 2024 aikana 457 koneyrittäjää ja se on osa EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoittamaa Ratkaisuja maaseudun koneyritysten jatkuvuuteen ja kilpailukykyyn -hanketta. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Metsäkeskus yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.