Töysän Säästöpankkisäätiöltä 500 000 euron lisäavustus SeAMKille

Lahjoitustilaisuudessa läsnä kuvassa vas. SeAMK:n tutkijayliopettaja Anmari Viljamaa, vararehtori Elina Varamäki, Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki, säätiön asiamies Pasi Sydänlammi ja valtuuskunnan puheenjohtaja Olli-Pekka Karjalainen.

Töysän Säästöpankkisäätiö on myöntänyt 500 000 euron lisäavustuksen Seinäjoen ammattikorkeakoululle Töysän Säästöpankkisäätiön nimeä kantavaan tutkimusrahastoon, joka perustettiin tammikuussa 2022. Nyt myönnetty lisäavustus luovutettiin SeAMKille Töysän Säästöpankkisäätiön valtuuskunnan vuosikokouksessa maanantai-iltana 20.5.2024.

Tutkimusrahastosta myönnetään hakemusten perusteella varoja Etelä-Pohjanmaan yritysten kilpailukykyä sekä maakunnan hyvinvointia edistäviin tutkimushankkeisiin. Varoja voidaan myöntää tutkimushankkeisiin ja niistä julkaistaviin tieteellisiin artikkeleihin, hankkeiden yksityisrahoituksiin ja omarahoituksiin sekä tutkijavierailuihin ulkomaille.

Tuettavia teemoja ovat:

• Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset
• Digitaalinen valmius
• Kestävä ja vastuullinen ruokatuotanto
• Ruokaturvallisuus ja elintarviketeknologia
• Matkailu- ja elämysliiketoiminnan tukeminen
• Tulevaisuuden ajoneuvoteknologia
• Hyvinvointiteknologia
• Osallisuuden yhteiskunta ja työelämä
• Terveyden edistäminen ja hoito

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa”, iloitsee Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki.

“Haluamme turvata kehittämistyön jatkumisen eteenpäin. Saamme säätiön asiamiehen, Pasi Sydänlammin kanssa olla tekemässä päätöksiä tutkimusrahastosta rahoitettavista kohteista. Samalla näemme, miten ja millaisia korkeatasoisia ja laajasti Etelä-Pohjanmaata hyödyntäviä, kehittäviä ja ajankohtaisia hakemuksia tutkimusrahastolle tulee.”

“Odotukset ovat toteutuneet hienosti. Seinäjoen ammattikorkeakoulun käytännönläheinen kehittämistyö saa aikaan merkittävää vipuvaikutusta alueen yritysten ja muiden yhteisöjen hyödyksi, tuoden samalla taloudellista menestystä ja hyvinvointia alueellemme”, päättää Lamminmäki.

“Töysän Säästöpankkisäätiö todella yllätti meidät, kun valtuuskunnan kokous oli SeAMKilla esitellessämme tähän asti aikaan saatuja tuloksia tutkimusrahaston varoilla”, kertoo SeAMK:n vararehtori Elina Varamäki.

“Puolen miljoonan euron lisälahjoitus tutkimusrahastoon on kertakaikkisen upea palaute yhteistyömme onnistumisesta. Töysän Säästöpankkisäätiö on tähän mennessä lahjoittanut yhteensä 1,3 miljoonaa euroa tutkimusrahastoomme. Nöyrän kiitollisena lupaamme tehdä jatkossakin vaikuttavaa tutkimustyötä Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiantuntijamme ovat todella kiitollisia tästä mahdollisuudesta, joka heille avautuu tutkimusrahaston kautta”, kertoo Varamäki.

Töysän Säästöpankkisäätiö

Töysän Säästöpankkisäätiö on yksi Oma Säästöpankki Oyj:n omistajista. Säätiön tavoitteena on tukea alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä sekä edistää säästäväisyyttä ja taloudellista kasvatusta. Tavoitteiden saavuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja.

OmaSp:n suurimpia omistajia ovat paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat. Niiden tehtävänä on käyttää vuosittain saamiaan osinkoja omaa toimialuetta hyödyttäviin, yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säätiöt ja osuuskunnat ovat merkittäviä toimijoita omalla alueellaan hallinnoiden yli 200 miljoonan euron omaisuutta.

Lisätietoa säätiöistä ja niiden toiminnasta https://www.omasp.fi/omasp/omasp-pankkina/saatiot-ja-osuuskunnat

Lisätietoa SeAMKin tutkimusryhmistä ja niiden toiminnasta: https://www.seamk.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimusryhmat/