Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto myönsi ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta yhteensä 244 000 euroa maakunnalle tärkeille hankkeille | SeAMK.fi

Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto myönsi ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta yhteensä 244 000 euroa maakunnalle tärkeille hankkeille

Töysän Säästöpankkisäätion apurahan SeAMKille luovuttivat tammikuussa säätiön asiamies Pasi Sydänlammi ja hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki. Apurahan vastaanottivat SeAMKin rehtori Jaakko Hallila ja vararehtori Elina Varamäki.

Töysän Säästöpankkisäätiö myönsi tammikuussa 500 000 euron apurahan Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Apurahalla Seinäjoen ammattikorkeakoulu perusti Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahaston, josta myönnetään varoja Etelä-Pohjanmaan yritysten kilpailukykyä sekä maakunnan hyvinvointia edistäviin tutkimushankkeisiin.

Tutkimusrahasto on nyt myöntänyt rahoitusta ensimmäisen kerran. Rahoitus myönnettiin maalis-huhtikuussa järjestetyn hakukierroksen jälkeen kahdeksalle uudelle tutkimushankkeelle sekä kolmelle hankkeelle yksityisen rahoituksen osuutta varten. Tutkimusrahaston myöntämä rahoitus on yhteensä 243 505 euroa.

”Rahoitusta saaneet hankkeet ovat suurimmalta osin esiselvitystyyppisiä, jotka mahdollistavat isompien hankkeiden hakemisen seuraavassa vaiheessa eli rahoituksen vaikutus tulee kumuloitumaan. Hankkeiden teemat ovat kriittisen tärkeitä Etelä-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuuden kannalta ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tammikuussa aloittaneiden tutkimusryhmien näkökulmasta”, SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava vararehtori Elina Varamäki kertoo.

Myös Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki on erittäin tyytyväinen ensimmäisen hakuun ja päätöksiin: ”Todella hienoa, että saimme näin voimallisen lähdön tutkimusrahastolle ja hyviä hakemuksia tuli runsaasti tärkeistä teemoista”.

Rahoituksen saivat seuraavat tutkimushankkeet:

Hernerehulla valkuaisomavaraisuutta ja huoltovarmuutta

Vetytalous ruokaketjussa

Naiset esiin ja eteenpäin: Naisyrittäjyyden kasvutekijät maaseudulla

Nuorten aikuisten välipalakäyttäytyminen – erityishuomio gluteenittomuuteen ja muihin erityisruokavalioihin

Sosiaalisen vetäytymisen ja syrjäytymisen uhan alla olevien nuorten mielenterveyden edistäminen

Muistisairauksiin liittyvä terveyden lukutaito

Mökkeilyä ja matkailua II – Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Yhteistyörobotit- ruokaturvallisuus ja tuottavuus

Rahoituspäätökset teki Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahaston neuvottelukunta, johon kuuluvat rehtori Jaakko Hallila, vararehtori Elina Varamäki, Töysän säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki ja säätiön asiamies Pasi Sydänlammi.

Lisätietoja:

Elina Varamäki
vararehtori, SeAMK
+358408305189
elina.varamaki@seamk.fi