Tuija Vasikkaniemestä Arenen koulutuksesta vastaavien verkoston varapuheenjohtaja

Tuija Vasikkaniemi

Arenen koulutuksesta vastaavien vararehtoreiden ja johtajien verkoston puheenjohtajaksi vuosille 2021-22 on valittu Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä. Verkoston varapuheenjohtajaksi valittiin opetuksen kehittämispäällikkö Tuija Vasikkaniemi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

“Ammattikorkeakoulun opetuksesta vastaavien vararehtorien ja johtajien on välttämätöntä keskustella yhteisistä asioista kiihtyvien ja osin ennakoimattomienkin yhteiskunnallisten muutosten ja vaatimusten paineissa. Ammattikorkeakoulujen vahva keskinäinen yhteistyö tässä verkostossa on mutkaton voimavara, jonka merkityksestä olen vakuuttunut vuosien varrella. Otan ilolla ja nöyränä vastaan tämän luottamustehtävän ja toimin parhaani mukaan Heidin puheenjohtajuuden tukena”, verkoston varapuheenjohtajaksi valittu Tuija Vasikkaniemi toteaa Arenen tiedotteessa.

Ensi vuoden isoihin asioihin kuuluu myös OKM:n korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman valmistelu sekä ammattikorkeakoulutuksen toimivuuden varmistaminen korona-ajan poikkeusoloissa.

Vasikkaniemi kertoo toimineensa tässä verkostossa aktiivisesti sen perustamisesta alkaen ja nähnyt ja kokenut sen vaikuttamismahdollisuudet ja laajan verkostoitumisen moneen suuntaan.

“Verkosto toimii tärkeänä vuorovaikutuksellisena kohtaamispaikkana muun muassa muiden ammattikorkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja elinkeinoelämän toimijoiden sekä opiskelijoidenkin suuntaan”, Vasikkaniemi linjaa.