Tuore tutkimus sivutoimiyrittäjyydestä

SeAMK julkaisun A 37 kansi

Erilaiset tavat yhdistellä palkkatyötä, sosiaaliturvaa sekä yrittäjyyttä ovat yleistyneet. Sivutoiminen yrittäjyys voi tarkoittaa päätoimisen yrittäjyyden alkuvaihetta, lisätulojen lähdettä, harrastuksen muuttumista osittaiseksi ammatiksi tai keikkaluonteista yrittäjyyttä digitaalisilla alustoilla tai kevytyrittäjänä. Tutkimuksessa tarkastellaan sivutoimisten yrittäjien palvelutarpeita, hyvinvointia, kiinnostusta yritystoiminnan kasvattamiseen sekä pyrkimystä muun kuin taloudellisen arvon tuottamiseen.

Tutkimus tehtiin yhdessä osana Työterveyslaitoksen kanssa toteutettua Hyvinvoiva Hybridiyrittäjä -hanketta, jonka on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja siihen vastasi 488 hybridiyrittäjää ympäri Suomen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat muun muassa, että
• sivutoimiset yrittäjät ovat moninainen ryhmä
• sivutoimisuus on suurimmalle osalle pysyvä ratkaisu
• suurin osa on tyytyväinen nimenomaan yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistämiseen
• pienituloiset parantavat taloudellista tilannettaan sivutoimisella yrittäjyydellä
• monille sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyi itsensä toteuttaminen
• sivutoimiset yrittäjät ovat hyvinvoivia.

Koko tutkimusraportti on luettavissa vapaasti verkossa

Anmari Viljamaa, Sanna Joensuu-Salo, Emilia Kangas & Marja Katajavirta
Lisätienestiä ja intohimoa: suomalaisen sivutoimiyrittäjyyden moninainen kuva
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 37