Tuoreet tutkimukset löysivät yksinkertaisia tapoja edistää terveyttä ruokaan liittyvillä valinnoilla

kategoria: SeAMK Info
Henkilökuva.
SeAMKin yliopettaja Terhi Junkkari ja tutkijakollegat Turun ja Vaasan yliopistoista ovat perehtyneet tuotereformulointiin ruokapalvelusektorilla ja ravitsemusmerkkien ohjausvaikutukseen itsepalveluravintoloissa.

Äskettäin julkaistuissa tieteellisissä artikkeleissa esitellään merkittäviä tuloksia kuluttajien terveellisemmän tulevaisuuden rakentamisessa. Tutkimukset, jotka käsittelevät tuotereformulointia ja ravitsemusmerkkien vaikutusta, tarjoavat arvokasta tietoa ruokasektorin toimijoille helppojen tuotekehitystekniikoiden käyttöönotosta sekä kuluttajakäyttäytymisestä.

Tuotereformulointi ruokapalvelualalla: merkittäviä terveysvaikutuksia helpoilla tuotekehitystekniikoilla

Ensimmäisessä tutkimuksessa, “Simple ways to improve nutrient content and health profile in different types of foodservice products”, pureudutaan ruokapalvelualan tuotereformulointiin eli tuotteiden terveellisemmäksi kehittämiseen. Tutkimuksessa osoitettiin, että yksinkertaisilla reseptimuokkaustekniikoilla voidaan parantaa merkittävästi erilaisten ruokapalvelualan tuotteiden ravitsemusprofiilia kuluttajien huomaamatta muutosta, vaikka suolan ja rasvan määrä reformuloiduissa tuotteissa väheni kymmeniä prosentteja.

Tulokset viittaavat siihen, että oikeanlaisilla reseptinmuokkaustekniikoilla on mahdollista tuottaa ei vain terveellisempiä vaan myös herkullisempia tuotteita, sillä osa kuluttajista piti reformuloituja tuotteita maukkaampina kuin alkuperäisiä. Tutkimus korostaa tarvetta laajemmalle reformuloinnin käytölle ruokapalvelusektorilla sekä tuotekehitysresurssien ja lisäkoulutuksen tarjoamista alan toimijoille.

Ravitsemusmerkit ohjaavat terveellisiin valintoihin itsepalveluravintoloissa: uutta tietoa kulutuskäyttäytymisestä lounasbuffeteissa

Toisessa tutkimuksessa, “The effect of nutrition labels on lunch buffet consumption: A real-life experiment”, tutkittiin ravitsemusmerkkien vaikutusta itsepalveluravintoloiden lounasbuffetien ruoankulutukseen aidossa ympäristössä. Tutkimuksessa havaittiin, että ravitsemusmerkit ohjaavat asiakkaita syömään vähemmän ja valitsemaan terveellisempiä vaihtoehtoja. Vaikka ruokien kokonaiskulutus väheni, tutkimus paljasti yllättäviä muutoksia suolan ja ketsupin käytössä, jotka lisääntyivät ravitsemusmerkkialtistuksen aikana.

Tutkimuksen yhteenvetona korostetaan ravitsemusmerkkien positiivista vaikutusta terveellisiin valintoihin ohjaamisessa itsepalveluravintoloissa. Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa terveellisempien ruokavalintojen edistämisestä päätöksentekijöille ja elintarvikevalmistajille, korostaen samalla aidoissa arkielämän tilanteissa tehtävien empiiristen tutkimusten merkitystä kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä. Yhteistyö ja tiedonvaihto alan toimijoiden kesken ovat avainasemassa terveellisemmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Lisätietoa:

Terhi Junkkari, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, p. +358 40 8300301, terhi.junkkari@seamk.fi

Anu Hopia, tutkimusprofessori, Turun yliopisto, p.  +358 50 378 9919, anuhop@utu.fi

Harri Luomala, professori, Vaasan yliopisto +358 50 511 8886, harri.luomala@uwasa.fi

Lisätietoa julkaisuista:

Junkkari T, Arjanne L, Mattila S, Paakki M, Kantola M, Luomala H, Hopia A. Simple ways to improve nutrient content and health profile in different types of catering products. Journal of Foodservice Business Research, published online 30.12.2023, https://doi.org/10.1080/15378020.2023.2298626

Junkkari T. Tuotereformulointi ruokapalvelualalla: merkittäviä terveysvaikutuksia helpoilla tuotekehitystekniikoilla. @SeAMK Verkkolehti 4.1.2024. https://lehti.seamk.fi/2024/tuotereformulointi-ruokapalvelualalla-merkittavia-terveysvaikutuksia-helpoilla-tuotekehitystekniikoilla/

Junkkari T, Kantola M, Arjanne L, Luomala H, Hopia A. 2024. The effect of nutrition labels on lunch buffet consumption: A real-life experiment. British Food Journal, 126(13), 18–39. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2023-0532

Junkkari T. Ravitsemusmerkit ohjaavat terveellisempiin valintoihin itsepalveluravintoloissa. @SeAMK Verkkolehti 2.2.2024. https://lehti.seamk.fi/verkkolehti/ravitsemusmerkit-ohjaavat-terveellisempiin-valintoihin-itsepalveluravintoloissa/