Osallisuuden yhteiskunta ja työelämä | SeAMK.fi

Osallisuuden yhteiskunta ja työelämä

Tutkimusryhmän tavoite on tarkastella osallisuutta, sen erilaisia ilmentymiä sekä kehittää ratkaisuja osallisuuden tukemiseen yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös tukea ja parantaa työelämän laatua ja työhyvinvointia. Ryhmän pyrkimyksenä on lisätä hyvinvointia, onnellisuutta, dialogisuutta, itse- ja yhteisöohjautuvuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta erilaisissa toimintaympäristöissä toteutettavien, kansalaisia osallistavien kehittämistoimenpiteiden kautta.

Tutkimusryhmän teemat ja ilmiöt

 • Työelämän laatu, työhyvinvointi, työhyvinvoinnin johtaminen
 • Hyvinvointi, onnellisuus ja luovuus (sis. Kulttuurihyvinvointi)
 • Dialogisuus, dialoginen kehittäminen ja johtaminen
 • Itse- ja yhteisöohjautuvuus
 • Sosiaalinen kestävyys yhteiskunnassa ja työelämässä
 • Osallisuus, inkluusio, integraatio, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Autonomia, itsemääräämisoikeus ja demokratia
 • Esteettömyys ja saavutettavuus (digikuilu)
 • Kokemuksellisuus ja vertaisuus
 • Valta, asema ja rooli (kansalainen, asiakas, työntekijä)

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Muuta

 • Katja Valkama on Suomen Vammaistutkimuksen seuran hallituksen jäsen ja EDEn Suomen asiantuntija, European Disability Expertice raportoi Euroopan komissiolle vammaisten henkilöiden tilannetta
 • Kaija Loppela on Työelämän tutkimusyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan työelämän kehittäjäverkoston jäsen
 • Citizen Network