Ruokaturvallisuus ja elintarviketeknologia

Suomalainen ruoka tuotetaan puhtaassa ympäristössä. Tutkimusryhmässämme edistämme laadukasta ja turvallista ruoantuotantoa yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehitämme ja innovoimme eri osa-alueita kestävässä ja vastuullisessa ruoantuotannossa. Näin ruokatuotteet vastaavat paremmin kuluttajien toiveita.

Tutkimusryhmän teemat

 • Hygieeniset tuotantotilat, -prosessit ja –laitteet
 • Omavalvontaan liittyvät kemiallinen ja mikrobiologinen riskinarviointi, hyvät käytänteet ja HACCP-järjestelmät
 • Ruokatuotantoprosessien jatkuva parantaminen (lean-periaatteet)
 • Eläin- ja kasvisperäiset tuotteet (sis. korvikkeet)
 • Resepti- ja tuotekehitys sekä aistinvarainen laatu
 • Lemmikkiruoan turvallisuus sekä tuotteiden että prosessien kehitys
 • Kuvantamismenetelmät, konenäkö ja muut mittausmenetelmät
 • Elintarvikeprosessien automaattinen laadunhallinta
 • Pakkausteknologia ja yksilöllisten pakkausten kehittäminen
 • Hävikki- ja ainetasehallinta ruoantuotantoprosesseissa

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Muuta

 • Gun Wirtanen, kunniajäsen R3Nordic (Nordic association clean room and contamination control) -yhdistyksessä