Tutkinto-opiskelijaksi valintakurssihaun kautta – hakuaika alkaa 26.2.2024

kategoria: Hakijalle
Kaksi henkilöä seisoo käytävällä peräkkäin ja nojaa kaiteeseen./ Two people stand in the corridor one after the other and lean on the railing.

Valintakurssihaku SeAMKiin järjestetään 26.2.-8.3.2024 ja haettavana on tänä keväänä kaksi koulutusta: Bachelor of Health Care, Nursing ja Geronomi (AMK). Valintakurssihaku on vaihtoehtoinen tapa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Valintakurssihaussa valinnat tehdään verkossa suoritettavan valintakurssin tulosten perusteella. Valintakurssille on määritelty aloitus- ja päättymisaika, mutta muuten kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaisesti. Hakeminen tapahtuu Opintopolun kautta.  

Hakuajan päättymisen jälkeen kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan suorittamaan valintakurssia ja opiskelijat valitaan valintakurssin hyväksytyksi suorittaneista. Opiskelijavalinnat julkaistaan 17.5.2024 mennessä ja valitut opiskelijat aloittavat opinnot syksyllä 2024. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista löytyy Opintopolku.fi-sivustolta 

Valintakurssihaussa haettavana kaksi koulutusta monimuotototeutuksena

Bachelor of Health Care, Nursing -koulutuksessa opetus tapahtuu englannin kielellä ja koulutuksesta valmistuu kansainvälisiä sairaanhoitajia. Koulutukseen hyväksytyiltä edellytetään kuitenkin myös suomen kielen osaamista, vähintään A2-tasolla. Kielitaitoa arvioidaan osana valintakoekurssia sekä tarvittaessa erillisen haastattelun kautta. Opetus järjestetään monimuotototeutuksena, joten koulutus edellyttää myös itsenäistä opiskelua lähiopintojaksojen lisäksi.  

Suomenkielinen Geronomi (AMK) -koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa vanhustyön asiantuntijatehtävissä. Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa suurin osa teoriaopinnoista suoritetaan verkossa joko kokonaan tai osittain. Opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot sekä osa opinnoista tulee kuitenkin suorittaa lähiopintoina. 

Lisätietoja valintakurssihausta löytyy osoitteesta seamk.fi/valintakurssihaku. Lisäksi Hakijapalvelut auttavat hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Lisätietoja hakemisesta: 

SeAMK Hakijapalvelut 
puh. 020 124 5501 
hakijapalvelut@seamk.fi