Graafikko-, hallinto-, tuotanto- ja viestintäassistentti

Julkaistu 29.11.2023, Haku päättyy 31.7.2024 | Etätyön mahdollisuus: Kyllä

Ruis­rock hakee har­joit­te­li­joi­ta gra­fiik­ka-, hal­lin­to-, talkoo-, sekä vies­tin­tä­tii­miin

Haussa on neljää harjoittelijaa Ruisrock-festivaalille. Graafikko-, hallinto-, tuotanto-, viestintäassistentin tehtävät alkavat keväällä 2024 ja päättyvät heinäkuun lopulla festivaalin jälkeen.

Ruisrock on yksi Suomen johtavista ja vanhimmista kulttuuritapahtumista. Taianomaisesta tunnelmastaan tunnettu festivaali juhlitaan jo 53. kerran Turussa, Ruissalon luonnonkauniissa Kansanpuistossa 5.–7.7.2024.

Ruisrock on olemassa, jotta maailmassa olisi enemmän iloa ja onnellisuutta. Olemme kaikille avoin festivaali, jota ohjaavat yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja luovuus – myös työnantajana. Työyhteisöllemme on ominaista avoin ja arvostava keskustelukulttuuri, työntekijöiden vahvuuksiin keskittyminen ja luova ote tekemiseen. Keräämme jatkuvasti tietoa, jonka pohjalta kehitämme työnteon tapojamme.

Ruisrockin toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa. Lue lisää toimiston sijainnista ja esteettömyystiedoista (https://ruisrock.fi/yhteystiedot/)

Ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti
Haluamme edistää työyhteisömme monimuotoisuutta ja taata hakijoille yhdenvertaisen kohtelun rekrytointiprosessissa. Tästä syystä hakutapana on anonyymi rekrytointi, mikä tarkoittaa tiettyjen henkilötietojen piilottamista ensimmäisessä hakuvaiheessa.

Toivomme hakijoiden rajaavan hakumateriaaleistaan ikää, sukupuolta sekä etu- ja sukunimeä ilmaisevat yksityiskohdat, minkä lisäksi toivomme ansioluettelon ilman valokuvaa. Jätäthän myös mahdolliset suosittelijat pois hakemuksesta.

Hakemukset ensimmäisenä käsittelevä henkilö varmistaa hakijoiden anonymiteetin eikä ole mukana rekrytointiprosessin myöhemmissä vaiheissa. Valinnat haastatteluun kutsuttavista tehdään hakijan hakemuksessaan ilmoittaman motivaation ja kiinnostuksen perusteella.

Tiedot har­joit­te­luis­ta
Opinnot eivät ole edellytys harjoittelun suorittamiselle, tärkeintä on halu oppia ja kiinnostus tapahtuma-alaa kohtaan. Harjoittelijan tulee olla täysi-ikäinen.

Harjoitteluista maksetaan kuukausipalkka, joka on TAKU ry:n vähimmäispalkka suosituksen mukainen (vuonna 2023 palkkasuositus oli 1331 euroa kuukaudessa täysiaikaisesta työstä).

Lisätietoa harjoitteluista: Lisätiedustelut tehtävästä voit laittaa Ruisrockin toimiston WhatsAppiin, numeroon 044 966 1384. Vastaamme viesteihin tiistaista torstaihin. Huomioithan, että Ruisrockin toimisto lomailee 21.12.2023.-2.1.2024 välisen ajan. Tällä aikavälillä tulleisiin viesteihin vastaamme 3.1.2024 alkaen. Kerrothan viestissä mitä tehtävää/tehtäviä tiedustelu koskee. Haluamme säilyttää anonyymiteetin myös näissä viesteissä, joten ethän kerro tiedusteluissa henkilötietojasi.

Hal­lin­toas­sis­tent­ti
Hallintoassistentti työskentelee osana Ruisrockin hallintotiimiä. Hallintotiimi luo edellytykset sille, että muut tiimit voivat tehdä työnsä hyvin. Tiimi vastaa mm. talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä festivaalin tutkimuksesta ja kehityksestä. Tiimi ohjaa festivaalin vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat muun muassa avustavat tehtävät liittyen festivaalin akkreditointiin, majoituksiin ja tutkimuksiin. Assistentti huolehtii sidosryhmien lippujen lähetyksistä, Ruissiraadin tapaamisten järjestelyistä sekä toimiston juoksevista asioista. Lisäksi assistentti pääsee tutustumaan muihin hallintotiimin tehtäviin harjoittelun aikana.

Työtehtävät ovat monipuolisia ja osittain itsenäisesti suoritettavia, joten toivomme hakijalta organisointikykyä ja järjestelmällisyyttä. Tehtävät suoritetaan yhdessä hallintotiimin kanssa, mutta toivomme hakijalta oma-aloitteisuutta. Hallintoassistentin tehtävä sopii hyvin esimerkiksi osaksi kulttuurituotannon

opintoja ensimmäiseksi tai toiseksi harjoitteluksi. Harjoittelu sopii hakijalle, joka haluaa päästä kurkistamaan laajalti tapahtumatuotannon eri osa-alueisiin.

Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä tehtävänä on vastata toimiston muutosta Ruissaloon, johon tarvitaan B-tason ajokorttia. Lisäksi festivaaliviikolla tehtävät voivat edellyttää autolla ajamista.

Harjoittelun pituus on neljä kuukautta, alkaen osa-aikaisesti 1.4. ja jatkuen toukokuusta täysipäiväisenä 30.7.2024 asti. Harjoittelu suoritetaan pääosin Ruisrockin toimistolla Helsingissä työntekijöiden ohjauksessa, mutta myös etäpäivistä on mahdollista sopia erikseen. Kevään aikana on satunnaisesti työpäiviä Turussa.

Työt suoritetaan liukuvasti arkisin toimistoaikoina, paitsi ennen festivaalia jolloin Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun. Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3-4. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 7.1.2024 kello 23.59. Jätä hakemus alla olevan lomakkeen kautta.

Lähetä hakemus: https://gest.fi/customers/beacig/5795

Tuo­tan­toas­sis­tent­ti, tal­koo­tii­mi
Tuotantoassistentti pääsee työskentelemään osana Ruisrockin talkootiimiä. Ruisrockin tekemiseen osallistuu vuosittain yhteensä yli tuhat talkoolaista ja he ovat todella tärkeä osa festivaalin onnistumista. Talkootiimi huolehtii talkoolaisten ja urheiluseurojen rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä heille suuntautuvasta viestinnästä. Talkootiimi suunnittelee tarvittavat talkootehtävät yhdessä festivaalialueen eri toimijoiden ja palveluiden kanssa.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu talkoo- ja seuraviestinnän suunnittelua ja toteutusta, vuorosuunnittelua, yhteydenpitoa eri tiimien välillä sekä ohjeistusten laatimista ja päivittämistä. Tehtävässä on hyötyä hyvistä sosiaalisista taidoista sekä kyvystä tarttua toimeen hektisessä festivaaliympäristössä. Tuotantoassistentin tehtävä sopii hyvin esimerkiksi osaksi kulttuurituotannon opintoja ensimmäiseksi tai toiseksi harjoitteluksi.

Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen taitoa ja hyvä englannin kielen taito on tehtävässä eduksi. Festivaalin aikana B-ajokortista on hyötyä, mutta se ei ole välttämätön. Talkootiimin tärkein työkalu on toiminnanohjausjärjestelmä GEST, jonka käyttöön perehdytetään harjoittelun aluksi.

Harjoittelun pituus on neljä kuukautta, alkaen 1.4. ja jatkuen 30.7.2024 asti. Harjoittelu suoritetaan pääosin Ruisrockin toimistolla Helsingissä työntekijöiden ohjauksessa, mutta myös etäpäivistä on mahdollista sopia erikseen. Kevään aikana voi olla satunnaisesti työpäiviä Turussa.

Työt suoritetaan liukuvasti arkisin toimistoaikoina, paitsi ennen festivaalia jolloin Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun. Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikoilla 3-4. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 7.1.2024 kello 23.59. Jätä hakemus alla olevan lomakkeen kautta.

Lähetä hakemus: https://gest.fi/customers/beacig/5806

Vies­tin­tä­as­sis­tent­ti
Viestintäharjoittelija työskentelee yhdessä viestintäpäällikön kanssa osana Ruisrockin viestintätiimiä, joka vastaa festivaalin viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudesta.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat mm. monipuoliset viestinnän avustavat tehtävät, nettisivujen sekä festariapplikaation sisällöntuotanto ja päivitys, asiakasviestintä eri kanavissa, ohjelmajulkistuksissa avustaminen ja uutiskirjeiden koostamista. Tehtävät ovat tyypiltään sekä suorittavia että luovuutta ja organisointikykyä edellyttäviä. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen hallintaa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Arvostamme ideointikykyä, järjestelmällisyyttä ja kiinnostusta viestinnän ja markkinoinnin trendejä kohtaan. Työ on ajoittain hektistä ja tehtävät osittain itsenäisesti suoritettavia, joten toivomme hakijalta oma-aloitteisuutta ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Opinnot esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista tai journalismista antavat hyvän pohjan harjoitteluun. Tärkeintä on kuitenkin kiinnostus viestintäalaa kohtaan, joten alan opinnot eivät ole edellytys harjoittelusta suoriutumiselle. Tehtäviä voidaan osin painottaa valittavan harjoittelijan omien vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaisesti.

Harjoittelun pituus on neljä kuukautta, alkaen osa-aikaisesti 1.4. ja jatkuen toukokuusta täysipäiväisenä 30.7.2024 asti. Harjoittelu suoritetaan pääosin Ruisrockin toimistolla Helsingissä yhdessä muun tiimin kanssa, mutta etäpäivistä on mahdollista sopia erikseen. Kevään aikana on satunnaisesti työpäiviä Turussa.

Työt suoritetaan liukuvasti arkisin toimistoaikoina, paitsi ennen festivaalia jolloin Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun. Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3 (15.1.-18.1). Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 7.1.2024 kello 23.59. Jätä hakemus alla olevan lomakkeen kautta.

Lähetä hakemus: https://gest.fi/customers/beacig/5808

Graa­fik­koas­sis­tent­ti
Graafikkoharjoittelija työskentelee osana Ruisrockin grafiikkatiimiä, joka vastaa festivaalin visuaalisen kokonaisuuden suunnittelusta markkinointiviestinnästä festivaalialueen painotuotteisiin. Tiimin vastuulla on Ruisrockin visuaalisen brändin kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu erilaisten visuaalisten materiaalien tuotantoa digi- ja printtiympäristössä, esimerkiksi videoiden editointia, infografiikan visualisointia, kuvitusta, taittoa, liikkuvan grafiikan animointia sekä eri painotuotteiden suunnittelua. Työtehtäviä voidaan painottaa tarkemmin harjoittelijan oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

Edellytämme hakijalta Adoben ohjelmistojen (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects) hallintaa sekä hyviä perustaitoja visuaalisesta suunnittelusta. Arvostamme harjoittelijassa luovuutta, tarkkuutta, oma-aloitteisuutta sekä kiinnostusta visuaalisen viestinnän alaa kohtaan. Harjoittelusta hyötyy parhaiten opintojen loppuvaiheessa oleva graafisen suunnittelun, visuaalisen viestinnän tai media-alan opiskelija.

Liitä hakemukseesi mukaan PDF-tiedostona portfolio, joka sisältää 5–10 työnäytettäsi. Anonyymin hakuprosessin vuoksi pyydämme sinua piilottamaan portfoliosta kaikki henkilötietosi (nimi, ikä, sukupuoli, osoite, kansalaisuus, kuva, valmistumisvuosi). Ethän liitä myöskään hakemukseesi mahdollisten suosittelijoiden tietoja. Henkilötiedot voi poistaa, sumentaa tai peittää esimerkiksi mustilla palkeilla. Jos työnäytteissäsi on videoita, viittaa niihin portfoliossasi ja toimita linkki katseltavaan tiedostoon esim. Dropboxin tai Vimeon välityksellä. Muistathan jättää henkilötiedot pois myös linkkien takaa ja tarkistaa, että linkin jakoasetukset sallivat linkin avaamisen kaikille.

Harjoittelun pituus on neljä kuukautta, alkaen osa-aikaisesti 1.4. ja jatkuen toukokuusta täysipäiväisenä 30.7.2024 asti. Harjoittelu suoritetaan pääosin Ruisrockin toimistolla Helsingissä työntekijöiden ohjauksessa, mutta myös etäpäivistä on mahdollista sopia erikseen. Kevään aikana on satunnaisesti työpäiviä Turussa.

Työt suoritetaan liukuvasti arkisin toimistoaikoina, paitsi ennen festivaalia jolloin Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun. Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 7.1.2024 kello 23.59. Jätä hakemus alla olevan lomakkeen kautta.

Lähetä hakemus: https://gest.fi/customers/beacig/5809?lang=fi

Lisätiedot

Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Työsuhteen tyyppi: Kokoaikainen
Haku päättyy: 31.7.2024
Ilmoittajan verkkosivut: https://ruisrock.fi/
Yhteystiedot: Sara Sarkkinen, 0443328011, sara@ruisrock.fi