Uudet Minuksi-ryhmät E-P:llä: Keinoja liiaksi kotona viihtyvien nuorten rohkaisemiseen | SeAMK

Uudet Minuksi-ryhmät E-P:llä: Keinoja liiaksi kotona viihtyvien nuorten rohkaisemiseen

kategoria: Yrityksille
Monivärisellä taustalla valkoisella teksti Minuksi-ryhmät.
Ryhmistä löydät lisää tietoa osoitteesta https://oviaukielamaan.blogspot.com/.

Verkkotyöpajoina toimivat Minuksi-ryhmät auttavat sosiaalisesti vetäytyneitä nuoria ja nuoria aikuisia.

Liikkuminen julkisilla paikoilla ja siellä missä on toisia ihmisiä, voi olla monelle pelottavaa. Se on ollut sitä jo aiemmin, pelko koronan tarttumisesta on tullut vielä lisäksi. Koulussa huudellaan ikäviä huomautuksia, kavereita ei ole. Sinnekin meneminen tuntuu pahalle.

Nykyaika korostaa sosiaalisuutta, ryhmätyöskentelyä ja sanavalmiutta. Hiljaisuus ja tapahtumien keskipisteestä sivuun vetäytyminen voivat johtua luonteenpiirteistä, aina ei suinkaan ole kyse ongelmasta. Kuitenkin silloin, jos arkuuden sijaan toimintaa estää pelko tai ahdistus, on syytä tehdä asialle jotakin. Kiusaamiskokemukset tai muut ikäviksi koetut tapahtumat koulussa tai työssä voivat kannustaa jäämään turvaan kotiin.

Nuorilla ahdistuneisuus voi ilmetä monin eri tavoin. Käytöshäiriöt, viiltely, epämääräiset tuntemukset rinnassa, paniikkikohtaukset, pitkään jatkuva alavireinen mieliala ja haluttomuus poistua kotoa ovat esimerkkejä ahdistuneisuuden ilmenemisestä. Ajan myötä ahdistuksen kanssa oppii elämään, se kutoutuu osaksi harmaata arkea. Eri tunteiden vyyhtiä ja niiden syitä voi olla hyvin hankala tunnistaa, etenkään nuoren yksin.

Ongelmallista on, jos koulu tai työ jää hoitamatta

Nämä nuoret ovat melko näkymättömiä, he eivät ryyppää tai rellestä. Kotona tai omassa huoneessa on turvallista. Internet on sosiaalisesti vetäytyneen nuoren väylä ulkomaailmaan. Sieltä löytyy ajanvietettä ja tietoa. Nimimerkillä toimiminen on mahdollista, joten omia kasvoja tai persoonaa ei tarvitse laittaa alttiiksi. Mikäli toimintamallia ei saada poikki, sosiaalinen vetäytyminen ja ahdistuneisuus vahvistuu, nuoresta ei enää ole kouluun tai työhön.

Tällaisia sosiaalisesti vetäytyneitä nuoria ja nuoria aikuisia halutaan auttaa netissä toteutettavissa työpajoissa. Minuksi-ryhmissä tavoitteena on tukea nuorten itsetuntoa, rohkaista heitä toimimaan jo ympärillä olevien ihmisten kanssa sekä tavoittelemaan uusia kontakteja. Lisäksi kerrotaan olemassa olevista palveluista esim. asumiseen, jokapäiväiseen elämään, koulutukseen ja työhön liittyen. Tietoa ryhmistä osoitteessa www.elamanovi.com

Minuksi-ryhmiin ovat tervetulleita eteläpohjalaiset nuoret. Ne toteutetaan osana ESR:n rahoittamaa Ovi auki elämään! -hanketta. Hankkeen toteuttajana on Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Salla Kettunen salla.kettunen@seamk.fi 040 868 0140

Projektipäällikkö, Ovi auki elämään! -hanke, Seinäjoen ammattikorkeakoulu